Broer med og uden støbestilladser - Workshop den 2. november 2016 - Program

Gitte Normann Munch-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 45.

En betonbro i Danmark

Broer med og uden støbestilladser - Workshop den 2. november 2016 - Program

Teknologisk Institut inviterer i samarbejde med Dansk Betonforening, Vejdirektoratet og Banedanmark til en workshop om udførelsesmetoder for fremtidens broer.

Siden brokollapset på Helsingørmotorvejen i 2014 har emnet været debatteret ved forskellige lejligheder. Dette har medført nogen ændring af praksis, men er dette tilstrækkeligt? Formålet med denne workshop er at samle bygherrer, rådgivere, entreprenører og andre interessenter her i Danmark til at høre forskellige forslag og holdninger – både fra Danmark og udlandet - til, hvorledes fremtidens broer skal bygges, samt til en debat om emnet.

Workshop om udførelsesmetoder for fremtidens broer, onsdag den 2. november 2016, kl. 9.00 til ca. kl. 17.00 på Teknologisk Institut, Taastrup.

Dagens program:

9.00 Kaffe og registrering

09.30 Velkomst, dagens program v. Gitte Normann Munch-Petersen og Martin Henriksen, Dansk Betonforening, IFU

09.40 Dansk Ekspertcenter for Konstruktioner til infrastrukturen v. Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut

Ekspertcentret blev dannet i 2010, og beskæftiger sig primært med holdbarhedsvurdering af hårdt påvirkede, armerede betonkonstruktioner, dvs. konstruktioner til tunneler, broer, havvindmøller mv.

10.00 Elementbroer eller in-situ støbte broer - en status fra Vejdirektoratet v. Niels Højgaard Pedersen, Vejdirektoratet

Vejdirektoratets erfaringer med in-situ støbte broer og elementbroer. Hvilke udfordringer har de forskellige løsninger, og hvilke overvejelser gør Vejdirektoratet ifm. valg af udførelsesmetode?

10.25 Elementbroer eller in-situ støbte broer - en status fra Banedanmark v. Otto Bach Ulstrup, Banedanmark

Banedanmarks erfaringer med in-situ støbte broer og elementbroer. Hvilke udfordringer har de forskellige løsninger, og hvilke overvejelser gør Banedanmark ifm. valg af udførelsesmetode?

10.50 Pause

11.10 Alternativer til traditionelle støbestilladser v. Christian Munch-Petersen, EMCON

Der er i Danmark tradition for in-situ støbning af broer, men der findes mange alternative måder at opføre betonbroer på. Hvilke udførelsesmæssige udfordringer findes der ved de forskellige metoder?

11.35 Elementbro ved Holbækmotorvejen v. John Søndergaard, Spæncom

Spæncom har leveret broelementer til mange forskellige typer af broer, fra mindre gangbroer til store motorvejsbroer. Der vil blive redegjort for de tekniske og tidsmæssige overvejelser samt økonomiske betragtninger.

12.00 Production and execution of concrete prefabricated element bridges for highways and trains v. Emilie Völkers, Mobilis B.V., Nederland

The Netherlands has long since gained vast experience in using prefabricated pretensioned concrete elements as the basis for bridges for highways and trains. The engineering, production and execution is an integral process between contractors and producers.

12.25 Frokost

13.10 Elementbroer i højstyrkebeton v. Tommy Bæk Hansen, Hi-Con

Elementbroer i højstyrkebeton giver mulighed for at lave superslanke og lette løsninger. Hi-Con har leveret elementer til to hollandske stibroer og en bro til let trafik. Vil det være realistisk at producere slanke vejbroer i højstyrkebeton?

13.35 Udskiftning af jernbanebro ved indskubning v. Peter Bent Hansen, MT Højgaard

I forbindelse med udskiftning af en jernbanebro på Køge-Roskilde strækningen støbte MT Højgaard en ny bro ved siden af en eksisterende bro. Jernbanedriften var kun standset i tre uger, mens den gamle bro blev revet ned og den nye skubbet på plads.

14.00 Leverandørdokumentation ved anvendelse af støbestilladser og forskallinger v. Morten Sterregaard-Raahauge, Peri

Anvendelse af præfabrikeret stilladsmateriel kræver et godt samarbejde om dokumentation med entreprenøren og stilladsfirmaet. Hvilke regler styrer dette samarbejde i Danmark og i andre lande - fx i Tyskland?

14.25 Bridge replacement and installation technologies v. Pieter Augustyns, Sarens, Belgium

Sarens have a great experience in bridge transport and installation works - both land based as well as waterborn. The possibilities and limitations will be evaluated, and there will be examples of executed projects powered by our creative engineered solutions and project management.

14.50 Pause

15.10 Seneste kollapser ved udførelse af broer i Danmark og udlandet v. Hans Henrik Christensen, Rambøll

Kollapser i forbindelse med udførelse af broer medfører ofte tab af menneskeliv og har samtidig store økonomiske konsekvenser. Der sker ulykker både ved In-situ støbning og ved montering af elementbroer. Hvad går galt, og hvordan kan risikoen sænkes?

15.35 Sammenligning af præfab og in-situ støbte broer v. Jens Sandager Jensen, COWI

Tekniske, holdbarhedsmæssige, økonomiske og trafikmæssige sammenligninger med perspektivering til udlandet. Yderligere vil der blive draget nogle generelle konklusioner omkring kontraktformer, værktøjer og dataopsamling.

16.00 Paneldiskussion. Ordstyrer Christian Munch-Petersen, EMCON

Niels Højgaard Pedersen, Otto Bach Ulstrup, John Søndergaard, Tommy Bæk Hansen, Peter Bent Hansen, Morten Sterregaard-Raahauge, Hans Henrik Christensen og Jens Sandager Jensen.

16.45 Tak for i dag, forventet afslutning