"CE dig for" - igen!

Anita  Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 27.

"CE dig for" - igen!

Om få måneder bliver Byggevaredirektivet afløst af Byggevareforordningen. Det betyder nye krav til bæredygtighed og deklaration af alle byggevarer.

Når Byggevareforordningen træder endeligt i kraft, den 1. juli i år, skal forordningen sikre fri handel og samtidig gøre op med de forskelle mellem landene i EU, som der ikke var fokus på i Byggevaredirektivet.

I Danmark, og de fleste andre lande, har det, via Byggevaredirektivet, været obligatorisk at CE-mærke byggevarer, mens det fx i Sverige har været frivilligt. I den nye forordning gælder kravet for alle, og der står tydeligt, hvilke ansvar producenter og forhandlere har, når det gælder CE-mærkning. 

Bæredygtighed som nyt krav

Som noget nyt skal der medfølge en såkaldt ydeevnedeklaration, når man køber CE-mærkede byggevarer, fx rør og brøndgods af beton. Deklarationen giver oplysninger om producenten samt varens egenskaber, og den bliver medsendt enten på papir eller elektronisk, eller der kan henvises til en hjemmeside, hvorfra deklarationen kan udskrives. Der skal som minimum deklareres én egenskab, og som køber er det vigtigt at sikre sig, at de deklarerede værdier opfylder de krav, man har til den aktuelle opgave.

Hvor Byggevaredirektivet bestod af 6 overordnede væsentlige egenskaber som byggevaren skulle leve op til, suppleres forordningen nu af et 7. punkt om bæredygtighed.

Meget tyder på, at kravet om bæredygtighed kommer til at betyde, at byggevarer skal ledsages af en såkaldt miljøvaredeklaration (EPD).

Allerede i dag møder flere producenter krav om EPD, da bygningscertificeringsordninger som DGNB og BREEAM benytter livscyklusanalysen i en EPD til beregningen af en bygnings samlede miljøbelastning fra opførelse til aktiviteter efter bygningens levetid. Og der er allerede en række byggevarer på markedet som er omfattet af en EPD.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Rådgivning omkring Byggevareforordningen, herunder CE-mærkning, certificeringsaktiviteter samt miljøvurderinger og livscyklusanalyser
  • Rådgivning om ydeevnedeklarationer
  • Rådgivning om miljøvaredeklarationer (EPD)