Få styr på bygningens varmekapacitet fra starten

Thomas Juul Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 57.

Få styr på bygningens varmekapacitet fra starten

Nyt gratis onlinekatalog skal hjælpe rådgivere med at beregne en bygnings varmekapacitet, på en nem og overskuelig måde. Onlinekataloget hedder Byggeriets Varmeakkumuleringskatalog og indeholder et værktøj, som kan dokumentere en bygnings varmekapacitet.

Formålet med det nye online katalog er at tydeliggøre den indvirkning konstruktionernes varmekapacitet har på energiforbruget i en bygning. Ved at tænke bygningskonstruktionernes evne til energilagring ind i projekteringsfasen kan man opnå mere energieffektive bygninger og/eller en større frihedsgrad i bygningsdesignet. Det kan fx gøres ved, i stor udstrækning, at anvende blotlagte betonkonstruktioner inde i bygningen, da beton som materiale har formidable energilagringsegenskaber.

Kataloget er resultatet af et projekt støttet af Energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) samt Innovationsnetværket InnoBYG, hvor idéen til kataloget opstod. Via onlinekataloget håber konsulent Magne Schütt Hansen fra Teknologisk Institut at kunne nå bredt ud i til rådgivere, arkitekter og bygherrer.

”Vi har valgt denne platform til formidlingsaktiviteter i projektet, fordi vi tror på en bedre udbredelse af resultaterne og fordi målgruppen aktiveres på en helt anden måde, når den enkelte får mulighed for selv at sidde og lege med resultaterne og lave konsekvensberegninger” fortæller Magne Schütt Hansen.

Bygherrerne bør undgå standardværdier
Den primære målgruppe er rådgiverne, men også bygherrerne og producenterne kan med fordel anvende siden. Førstnævnte har ifølge Magne Schütt Hansen en særlig god grund til at kende onlinekataloget.

”Som bygherre har man en interesse i, at der bliver lavet så nøjagtige energirammeberegninger som muligt. Dermed har bygherren større vished om hvad regningen for energiforbruget lyder på i årene efter opførelsen. Hvis rådgiver undlader at lave varmekapacitetsberegningen, og i stedet anvender en standardværdi for bygningens varmekapacitet risikerer bygherren en ekstraregning for bygningens energiforbrug - år efter år, fordi der ofte anvendes for optimistiske værdier i energirammeberegningen, for at få bygningen til at overholde energikravene” forklarer Magne Schütt Hansen.

Byggeriets Varmeakkumuleringskatalog er bygget op, så brugerne nemt kan anvende værktøjet sammen med Be-10, til at udregne den energimæssige effekt ved at anvende de energilagrende konstruktioner.

I Kataloget er døgnlagringskapaciteten for hver konstruktion angivet, og ud fra det tal kan hele bygningens varmekapacitet beregnes vha. et af de fire beregningsværktøjer som er listet her: