InnoBYG opfordrer til Kickstart af energirenovering i Danmark

Christine Vodsgaard Larsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 49.

InnoBYG opfordrer til Kickstart af energirenovering i Danmark

Energirenovering af den danske bygningsmasse halter bagefter. Og hvis Regeringens målsætning om at være helt fri af fossile energikilder i 2050 og allerede i 2035 kun anvende fossilfrie energikilder til el- og varmeproduktion, ja så skal der til at ske noget. Derfor udarbejdede deltagerene på InnoBYGs Efterårskonference 2012, 5 anbefalinger til, hvordan vi får sat gang i energirenovering af Danmark.

Det er efterhånden almen kendt, at bygninger står for godt 40 % af energiforbruget i Danmark og der er mange initiativer i gang, som taler om, hvordan vi kan få sat gang i energirenovering. Men vi skal fra tanke til handling, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå Regeringens målsætninger. Det var udmeldingen på InnoBYGs Efterårskonference, da Styregruppeformand og direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen bød deltagerne velkomne til en dag i energirenoveringens tegn.

Teknologisk Institut lagde hus til konferencen og konferenceprogrammet var tilrettelagt, så der var 5 emner på programmet dagen igennem – finansiering, innovation, regulering via lovgivning, kompetencer samt renovering ud fra en helhedsbetragtning. Emnerne blev først behandlet på scenen med indspark fra relevante oplægsholdere fra erhvervslivet efterfulgt af workshops inden for hvert af emnerne, hvor alle kunne diskutere og komme med input. En mulighed langt de fleste af de godt 70 deltagere, benyttede sig af.

Afslutningsvis blev resultaterne fra workshops debatteret i et panel bestående af Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, Christian Lerche, Danske ARK, Mette Glavind, Teknologisk Institut, Inge Ebbensgaard, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Camilla Vakgaard, BAT-Kartellet – alle facilitatorer fra workshops og alle medlemmer af InnoBYGs Styregruppe. Igen med mange input fra deltagerne, og i løbet af en times tid, var der 5 anbefalinger på plads.

Konstruktivt input til handling
Næste skridt er taget og anbefalingerne er sendt til Klima, Energi og Bygningsminister, Martin Lidegaard samt, de energipolitiske ordførere og de politiske boligordførere.

Anbefalingerne er også til de forskellige udviklingsfora der lige nu arbejder med at fremme energirenovering, fx Vækstteam for Energi og Klima, Regeringens arbejdsgrupper for energirenovering og Tænketank for renovering.

”De 5 anbefalinger, skal ses som et konstruktivt input til de mange overvejelser, der pt. gøres i forhold til at kvalificere energirenoveringsaktiviteterne i Danmark yderligere, og som en opfordring til at handle og kickstarte energirenoveringen, så det kan mærkes i hele landet” siger Michael H. Nielsen og fortsætter.

”Der skal initiativer i gang, som kan være med til at sikre, at bygningerne bruger mindre energi, og så skal vi have igangsat en konvertering af energiforsyningen til vedvarende energikilder – både ved decentral energiproduktion og ved omstilling af den kollektive energiforsyning. Og det kan vores 5 anbefalinger være med til at sikre, så vi håber, at der bliver taget godt i mod vores anbefalinger, for der er lagt meget arbejde i dem og der har været aktører fra den samlede branche involveret i udarbejdelsen” uddyber Michael H. Nielsen.

Bæredygtig Energirenovering som nyt InnoBYG projekt
I tråd med konferencens overordnede tema, præsenterede Netværksleder i InnoBYG, Charlotte Darre, desuden et nyt InnoBYG udviklingsprojekt om bæredygtig energirenovering.

”Idéen med projektet er at adressere de udfordringer, der er i forbindelse med at foretage energi­renovering af eksisterende byggeri. Arbejdstitlen bæredygtig energirenovering er valgt for netop at påpege, at energirenovering alene ikke giver en bæredygtig løsning og tilgangen til projektet derfor skal baseres på bæredygtighedsprincipper om at tænke bredere og mere langsigtet samt inkludere forhold som fx totaløkonomi, indeklima og æstetik” forklarede Charlotte Darre og sluttede med at sige, at alle de mange input, som konferencedagen havde bragt, også vil blive taget med ind i det nye projekt, som har Kick-off Workshop den 19. december. Afslutningsvis blev alle interesserede opfordret til at deltage, både med en aktiv indsats i projektet, men også i processen med at definere projektet.

Billedet øverst er fra InnoBYGs Efterårskonference 2012 og viser Paneldebatten om de 5 anbefalinger, hvor Michael H. Nielsen fremlægger resultater fra hans workshop om finansiering.

Fakta:

Kick-Off Workshop om Bæredygtig energirenovering bliver afholdt på Teknologisk Institut i Taastrup den 19. december fra kl. 13-16. Der er gratis adgang for alle interesserede, men man skal tilmelde sig via www.innobyg.dk.

InnoBYGs 5 anbefalinger kan downloades også ses på www.innobyg.dk under seneste nyt på forsiden.

Download de 5 anbefalinger som PDF

 

InnoBYGs 5 anbefalinger

#1 Der oprettes et Videncenter for bygningsrenovering med fokus på energi og bæredygtighed

 • Viden samles og stilles til rådighed for byggeerhvervets forskellige aktører og deres kunder
 • Forskning og udviklingsbehov identificeres
 • Kompetencegenererende tiltag igangsættes
 • Viden skal understøtte forretnings- og eksportmuligheder

 

#2 Totaløkonomi anvendes som bedømmelseskriterie ved offentlige udbud og indkøb

 • Totaløkonomiske betragtninger skal fremmes for at tilgodese den mest optimale løsning, ikke kun set ud fra anlægsomkostninger men også i forhold til drift- og vedligeholdsomkostninger samt forventning til udvikling i energipriser

 

#3 Energimærkningsordningen aktiveres og opkvalificeres

 • Mærkningsordningen aktiveres i forhold til nye lånemuligheder
 • Ordningen opkvalificeres til at inddrage bygningens kvalitet i forhold til indeklima, nytteareal samt en samlet energiplan for fremtidige tiltag
 • Energiplanen skal også tage højde for den fremtidige energiforsyningsform på bygningsniveau

 

#4 Statsgaranterede energilån stilles til rådighed for energirenovering

 • Lånemuligheder fastlægges på baggrund af en energiplan på bygningsniveau jf. forslag 3
 • Energilånet kan udvikles på baggrund af erfaringer og med inspiration fra den tyske låneordning

 

#5 Prioritering af innovations- og demonstrationsprojekter inden for energirenovering

 • Forsknings, udviklings og innovationsstøttesystemet fokuserer innovations- og demonstrationsprojekter inden for energirenovering
 • Formidle det opnåelige, både inden for energibesparelser, indeklimaforbedringer og værdiforøgelse

 

Vil du vide mere om de 5 anbefalinger?
Kontakt Netværksleder Charlotte Darre, tlf.: 72 20 10 17, mail: chd@teknologisk.dk