Nyt videncenter for energibesparelser i bygninger ser dagens lys!

Vagn Holk Lauridsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 33.

Nyt videncenter for energibesparelser i bygninger ser dagens lys!

Som borger, virksomhed og fagmand kan det være uoverskueligt at finde ud af, hvordan man kan spare på energien og nedbringe udslippet af CO2 i bygninger – men det skal et nyt videncenter på Teknologisk Institut ændre på.

En stor energisluger og CO2-synder er opvarmning og ventilation af boliger. Men nu har Danmark fået et videncenter for energibesparelser i bygninger på Teknologisk Instituts grund i Høje Taastrup, hvor det nye konsortium har til huse. Det betyder, at håndværkere, entreprenører, rådgivere, energikonsulenter, leverandører og mindre virksomheder i byggebranchen fra januar 2009 kan henvende sig her for at få mere viden om praktiske muligheder for at begrænse energiforbruget i boliger.

- Det er glædeligt, at vi med det nye videncenter kan samle al den viden, vi har om gode og rentable besparelsesprojekter og få denne viden formidlet målrettet til alle de parter, som har brug for den, siger Søren Stjernqvist.

Nyt center på Teknologisk Institut

Vagn Holk fra Teknologisk Institut er leder af det nye videncenter for energibesparelser. Centrets arbejde kommer til at ligge fint i tråd med aktiviteterne i EnergyFlexHouse, som ses under opførelse i baggrunden.

Turbo på et grønt Danmark
Han tilføjer, at missionen for det nye center ligger fint i tråd med de visioner, som Teknologisk Institut har inden for energi-, miljø- og klimaområdet.   

- Vores ambition er at bidrage til at bringe Danmark i front inden for energisektoren. Eksempelvis skaber vi med det nye byggeri ’EnergyFlexHouse’ nye rammer for virksomheders udvikling og afprøvning af energibesparende teknologi til byggeriet, understreger Søren Stjernqvist. Han uddyber, at målet er at tænke nye tanker og sætte turbo på fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces lige fra design og idéudvikling, udvikling af prototyper og produktmodning til produkternes markedsindtrængen.

Centrets opgave er stor og kompleks. 40 % af Danmarks energiforbrug finder sted i bygninger, og der er et kæmpe potentiale for besparelser men også mange barrierer. For at løfte opgaven skal centret samarbejde med organisationer, myndigheder og virksomheder. Og centret har en ambition om at være åben og opsøgende for at få en bred kontaktflade. Lederen af centret bliver Vagn Holk fra Teknologisk Institut, og han ser frem til at smøge ærmerne op fra nytår.

- Vi vil kunne hjælpe med at skaffe oplysninger om specifikke tekniske løsninger, produktguider, uddannelse, finansieringsmuligheder, lovgivning, økonomi og meget mere, fortæller han og fortsætter: Der er et stort potentiale i at realisere energibesparelser i bygninger. Det er fantastisk ærgerligt, hvis mange gode og rentable besparelsesprojekter falder på gulvet, fordi den konkrete viden om potentialerne og de tekniske løsninger er spredt på mange aktører og derfor virker vanskelig og uoverskuelig at anvende i den aktuelle situation – men det får vi rettet op på nu!  

Energistyrelsen har udpeget og skrevet kontrakt med konsortiet, der skal drive det nye center, som har slået dørene op den 5. januar 2009. Der er afsat 32 millioner kroner til at etablere og drive centret i perioden 2008-2011. Konsortiet består udover Teknologisk Institut af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, konsulentfirmaet Viegand & Maagøe samt KommunikationsKompagniet. Som faste underleverandører til konsortiet er Dansk Energi, Sebra A/S og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere information
Videncenter for energibesparelser i bygninger
Gregersensvej 1
Bygning 2
2630 Taastrup
Telefon 7220 2255
info@byggeriogenergi.dk 
www.byggeriogenergi.dk