Opfinderrådgivning og skoletjeneste

Kasper Birkeholm Munk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 05.

Fablab - Indvielsen 2013

Opfinderrådgivning og skoletjeneste

Aktivitetsplan nr. X8 - Resultatkontrakt - 2013-15

Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstilbud, som ikke helt findes tilsvarende i andre lande. Opfinderrådgivningen tilbyder helt almindelige borgere, forbrugere og arbejdstagere mulighed for at få rådgivning om, hvordan de kan realisere deres ideer til nye produkter, løsninger eller koncepter gennem salg af licensrettigheder til eksisterende virksomheder.

40 års erfaring med drift af Opfinderrådgivningen har vist, at innovationsprocesser med fordel kan starte med udgangspunkt i brugernes idéer til nye teknologier, produkter og services. Brugerne og eksterne fagfolks viden og ideer til produktudvikling bringes herved effektivt i spil i virksomheder og styrker deres konkurrenceevne. Virksomheders stigende interesse for at involvere borgere, kunder etc. i deres innovationsproces afspejler sig i en forøget tilstrømning af gode idéer til Opfinderrådgivningen.

Opfinderrådgivningen screener hvert år ca. 1.000 unikke opfindelser, som i samarbejde med opfindere overføres til primært danske virksomheder gennem indgåelse af licensaftaler, hvor de fører til vækst og jobskabelse i virksomheden.

Opfinderrådgivningen kan således:

  • Skabe produktion i Danmark og arbejdspladser i danske virksomheder via tilførsel af nye ideer til produkter, teknologier, services og forretningskoncepter.
  • Adressere vigtigheden og værdien af en mere åben innovationstilgang – hvor ny viden og innovation ikke kun skabes inden for virksomhedens vægge eller i lukkede bruger‐producent forhold i egen værdikæde.
  • Skabe en bedre arena for anerkendelse af almindelige borgeres tilgang og motivation til at få nye idéer, hvilket bidrager til at øge innovationskraften i hele samfundet.
  • Løfte og aktivere idépotentialet for danske borgere gennem aktivt samarbejde om udvælgelse og modning af de markedsmæssigt interessante idéer.
  • Bidrage til kompetenceudvikling hos brugere af Opfinderrådgivningen ved, at disse indgår aktivt i udviklingen og eksekveringen af deres idéer – kompetencer som ikke alene er essentielle for at lykkes med egne gode ideer, men kompetencer der ligeledes er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Opfinderrådgivningen har ydermere gennem tiden oplevet en stadig stigende efterspørgsel på deres praktiske erfaring med opfinderi, innovation og kommercialisering af opfindelser fra folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Særligt de senere år er denne efterspørgsel steget væsentligt, i takt med at kravene til integration af innovation og entrepreneurship i undervisningsudbuddet er stigende. Direkte afledt heraf giver Opfinderrådgivningens skoletjeneste uddannelsesinstitutioner adgang til praksisforløb, som bidrager til at udvikle elevernes praktiske færdigheder inden for innovation, opfinderi og entrepreneurship. Årligt undervises ca. 1.500 elever og studerende.

Opfinderrådgivningen samt skoletjenesten er generelt koordineret med de væsentligste aktører i hhv. erhvervsfremmesystemet samt med uddannelsessektoren. Kontinuerlig udvikling af samarbejdsmuligheder med andre relevante aktører er i fokus.