Energirenovering 2020: Energieffektivisering, Vedvarende Energi og Smart Grid

Mikael Grimmig

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 15.

Energirenovering 2020

Energirenovering 2020: Energieffektivisering, Vedvarende Energi og Smart Grid

Aktivitetsplan nr. A1 - Resultatkontrakt - 2013-15

Danmark står over for en gennemgribende energirenovering af bygningsmassen svarende til et nationalt investeringsbehov i størrelsesordenen 450 mia. kr. Ved at kombinere energirenovering med integration af vedvarende energi (VE) og Smart Grid-teknologi vil man kunne muligheder for øget eksport og samarbejde internationalt.

Teknologisk Institut vil derfor i aktivitetsplanen forske og udvikle energikomponenter og -systemer til indpasning i eksisterende bygninger samt totale pakkeløsninger til energirenovering af boliger og kontorbyggeri mv. Parallelt hermed gennemføres formidlingsaktiviteter, som ud over formidling af det faglige indhold i løsningerne også skal bidrage til at synliggøre og fremme anvendelsen af disse.

Formålet med aktivitetsplanen er at medvirke markant til, at den politiske målsætning inden for CO2-reduktion og energibesparelsesindsats på bygningsområdet kan gennemføres og med særlig fokus på udvikling og beskæftigelse i danske små og mellemstore virksomheder.

Aktiviteterne fordeler sig på to primære områder med underliggende milepæle for realisering:

 1. Teknologiudvikling, herunder
 • Varme og ventilation; udvikling og afprøvning af samlede indeklimaanlæg med afbrydelige varme- og ventilationssystemer og varmelagring.
 • Intelligent energistyring; udvikling og afprøvning af interaktive styringsløsninger og interaktive systemer til synliggørelse af energiforbrug.
 • Fleksibelt elforbrug; udvikling af koncepter for fleksibelt elforbrug.
 1. Udvikling og formidling af operationel viden, herunder
 • Udvikling af dynamisk beslutningsstøtteværktøj til bygherrer og udførende ved bygningsrenovering.
 • Udvikling af løsningseksempler med kombinerede pakkeløsninger med integration af vedvarende energi og Smart Grid-teknologi ved renovering af forskellige bygningstyper.
 • Udvikling af metoder til dokumentation af omfattende energirenovering og samlede pakkeløsninger.
 • Udvikling af undervisningsforløb vedrørende Energirenovering 2020.
 • Formidling og videnspredning via undervisning, webside, indlæg, artikler, workshops og temadage.

Idégenerering og udviklingsaktiviteter vil foregå i samarbejde med virksomheder, universiteter, videncentre og andre relevante interessenter, og afprøvning vil ske i Teknologisk Instituts testlaboratorier EnergyFlexHouse og EnergyFlexOffice.

Målgruppen for projektet er i første række producenter, leverandører, bygherrer, udførende og rådgivere. Men målgruppen vil også omfatte bygningsejere og brugere, der energirenoverer deres bygninger.