Indsats til fremme af kommercialisering af private opfindelser

Kasper Birkeholm Munk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 05.

Opfindnu - X5

Indsats til fremme af kommercialisering af private opfindelser

Aktivitetsplan nr. X5 - 2016-18

I en tid hvor iværksætteri, entreprenørskab, innovation og vækst er samfundsmæssige og politiske nøglebegreber, og hvor det danske erhvervsfremmesystem er bredere end nogensinde, er Opfinderrådgivningen et unikt tostrenget innovationstilbud som består af henholdsvis Opfinderrådgivningen (rådgivning) og Opfindertjenesten (uddannelse og træning). Som samlet tilbud viser Opfinderrådgivningen meget konkret, hvordan viden, knowhow og ideer fra opfindere og iderige borgere i Danmark gennem licensering kan blive til værdiskabende nye løsninger (teknologi, produkter, services), der bidrager til vækst og jobskabelse i eksisterende virksomheder.

De unikke karakteristika er at:

  • Målgruppen er helt almindelige borgere med en god idé
  • Forretningsmodellen er baseret på licensering – dvs. nyttiggørelse af gode ideer gennem aktivt samarbejde og aftaleindgåelse med eksisterende virksomheder
  • Rådgivningen spænder fra den helt tidlige idéskabelsesfase til kommercialisering
  • Rådgivning er praksisbaseret og baserer sig på en stærk, åben involvering af marked, virksomheder og andre relevante aktører (videninstitutioner, godkendelsesmyndigheder mm.)
  • Rådgivningen er et læringsforløb for den enkelte opfinder/borger med en god idé med det formål at give opfinderen nye praktiske færdigheder, som vedkommende kan benytte ved fremtidig opfinder- og ideudviklingsaktiviteter.

Fremme af kommercialisering af private opfindelser rummer et stort potentiale for at skabe national vækst og arbejdspladser. Dette er bl.a. anskueliggjort i effektmålingen af Opfinderrådgivningen i 2007 og tilsvarende i 2010. I den 10 årige periode fra 2000 til 2009 bidrog de 16 bedste licensaftaler, indgået med rådgivning fra Opfinderrådgivningen, til skabelse af en akkumuleret omsætning på DKK 2.7 mia. og til skabelse af 1000 fuldtidsjobs. Der er med andre ord et stærkt samfundsøkonomisk rationale i et målrettet rådgivningsinitiativ rettet mod private borgerne med gode ideer.