Livscyklusvurdering og bæredygtig udvikling

Mirko  Miseljic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 84.

bæredygtighed

Livscyklusvurdering og bæredygtig udvikling

Miljøpåvirkninger er primært forårsaget af menneskellig aktivitet. Således er den stigende verdens-population en pressende faktor, både for miljøet og for de virksomheder som leverer varer eller ydelser til mennesker.

I takt med den stigende miljøbelastning, og behovet for at mindske konsekvenserne af disse, er der brug for at kvantificere og reducere miljøpåvirkningerne der er forbundet med at drive virksomhed. Virksomhederne kan derved sætte nye miljømål, som led i en mere bæredygtig tankegang, og fortage miljø-benchmarking af deres handlinger.

Teknologisk Institut er via livscyklusvurdering (LCA), ISO 14040-serie certificeret metodologi, i stand til at dokumentere miljøpåvirkninger der genereres i forbindelse med virksomheders processer og produkter. Til dette formål indsamler vi virksomhedsspecifik procesdata og modellerer de forbundne proces- og/eller produktrelaterede miljøpåvirkninger (f.eks. vugge til grav).

Hvordan kan Teknologisk Institut give dig et bæredygtigt løft:

  • Kvantificering af miljøpåvirkninger (bred vifte af globale, regionale og lokale påvirkninger)
  • Reduktion af miljøpåvirkninger (f.eks. i henhold til ISO 14001)
  • Miljø-benchmarking af processer og produkter
  • Proces og/eller produktoptimering iht. miljøprofil (vugge til grav)
  • Reduktion af ressourceforbrug (energi, vand mm.)
  • Miljørådgivning iht. myndighedsregulering og økonomiske aspekter