Projekt - Analyse af fremtidens vækstkritiske kompetencer i Region Hovedstaden

Tine Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72201446

Projekt - Analyse af fremtidens vækstkritiske kompetencer i Region Hovedstaden

Projektstart august 2013. Forventet afslutning januar 2014.

Region Hovedstaden har en væsentlig opgave i at sikre, at regionens unge og voksne er parate til at møde arbejdsmarkedets kompetencekrav i fremtiden. Men i dag ved regionen for lidt om, hvilke kompetencer der er brug for i fremtiden, særligt inden for hovedstadsregionens vækstområder.

Teknologisk Institut har fået til opgave at undersøge, hvilke kompetencer der i fremtiden bliver specielt kritiske for at skabe vækst. Undersøgelsen skal skabe et overblik over fremtidige kompetencer og belyse forskellen mellem, hvad arbejdsstyrken skal kunne i dag og, hvad den skal kunne fremadrettet.

Projektet fokuserer på vækstkritiske kompetencer inden for seks erhverv, som alle har potentialet til at udvikle sig til internationale erhvervsmæssige styrkepositioner. Disse er: bioteknologi, sundhed og velfærdsteknologi, bæredygtighed og energi, transport og logistik, turisme, oplevelser og event samt kreative erhverv.

På baggrund af undersøgelsen skal Teknologisk Institut komme med anbefalinger til, hvordan uddannelsessystemet kan geares til at imødekomme de nye kompetencekrav, herunder vurdering af justering af eksisterende uddannelser og eventuelt behov for nye uddannelser.

Mål for projektet
De overordnede mål med undersøgelsen er, at flere unge og voksne udrustes med de kompetencer, der bedst matcher fremtidens behov og at understøtte vækstområderne med veluddannet arbejdskraft.

Helt konkret skal resultaterne af analysen gøre det muligt for Region Hovedstaden at:

 • I samarbejde med relevante aktører, at skabe nye, regionale indsatser, der sikrer et bedre match mellem de uddannelser som tilbydes og som nytænker uddannelses-, vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen.
 • Danne grundlag for, at understøtte regionens styrkepositioner og vækstområder med veluddannet arbejdskraft.
 • Bidrage til udmøntning af Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi 2011-2013.
 • Understøtte målet om at udvikle talent og kompetence i verdensklasse.
 • Øge beskæftigelsen i de seks styrkepositioner og udbrede uddannelse i iværksætterkompetencer.

Deltagere
Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme gennemfører analysen med indspil fra:

 • Aalborg Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Copenhagen Capacity
 • CPH West, Uddannelsescenter København Vest
 • KEA, Københavns Erhvervsakademi