Projekt - Fremtidens botilbud i Aalborg Øst

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202886

Projekt - Fremtidens botilbud i Aalborg Øst

Foranalyser der skal sikre et socialt bæredygtigt byggeri.

Projektstart marts 2015. Afsluttet maj 2015.

Hvordan kan fremtidens botilbud for handicappede indrettes, så det bringer beboerne sammen, integrerer lokalområdets ressourcer og hæver beboernes livskvalitet?

Projektet havde til formål at formulere en række ”sociale specifikationer” for et kommende botilbud for mentalt handicappede i Aalborg Øst. De sociale specifikationer skulle indtænkes i designet af byggeriet på lige fod med de tekniske, så der blev skabt  optimale rammer for at fremme social interaktion mellem beboerne, samspil med lokalområdet og en bedre tilværelse for beboerne, de pårørende og de ansatte.

Projektmål

Teknologisk Institut skulle bl.a.:

  • Lave en opsamling af eksisterende erfaringer
  • Kortlægge behov, ressourcer og livssituationer blandt botilbuddets beboere, pårørende og ansatte gennem fokusgruppeinterview, workshops og antropologiske feltstudier
  • Foretage en omverdensanalyse for at afdække hvilke ressourcer, der fandtes i lokalområdet, og hvordan disse kunne indtænkes i botilbuddets hverdag, når det stod færdigt.
  • Formulere af en række konkrete specifikke specifikationer til botilbuddet på baggrund af de ”sociale foranalyser”.

Deltagere

  • Aalborg Kommune – Ældre og Handicapenheden
  • AB Himmerland
  • Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme, projektleder John René Keller Lauritzen, Sisse Resen, Karsten Frøhlich Hougaard, Annemarie Holsbo og Eva-Carina Nørskov.