Projekt - Nærvær i arbejdet

Eva-Carina  Nørskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202396

Projekt - Nærvær i arbejdet

Projektet startede februar 2009 og er afsluttet april 2011.

Region Midtjylland og Region Hovedstaden har iværksat et stort netværksprojekt om motivation og nærvær på 18 sundhedsarbejdspladser i de to regioner med ca. 2000 ledere og medarbejdere. 

Nærvær i arbejdet

Alle 18 arbejdspladser i udviklingsprojektet har det fælles formål at skabe bedre kvalitet og større nærvær på arbejdspladsen og nedbringe sygefraværet målbart. Derfor er alle aktiviteter og metoder baseret på medarbejderinddragelse, ledelsesudvikling, faglig stolthed, dialog om nærvær og fravær, samt udveksling af best pratice mellem ledere og medarbejdere.

I projektet arbejder vi med to typer aktiviteter: Nærværs Akademiet, som består af otte akademidage fyldt med den nyeste forskningsmæssige, faglige og organisatoriske viden om motivation og nærvær, og arbejdspladsprojekter, hvor de nye ideer kan afprøves alene eller i parløb med en anden arbejdsplads og med kyndig hjælp fra HR konsulenter i Regionerne og fra Center for Arbejdsliv.

Seniorforsker Merete Labriola, SFI, og ekstern lektor Mogens Dam, KU, bærer det forskningsmæssige ansvar for såvel undervisning som den løbende evaluering af det store projekt. Derudover vil en række anerkendte eksperter bidrage med faglig viden og sparring til Akademiet og til interventionen på arbejdspladserne.

Projektet koordineres og gennemføres af Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, i et tæt samarbejde med KoncernHR Fysisk Arbejdsmiljø i Region Midtjylland, der står som hovedansøger i projektet og med Region Hovedstaden. Teknologisk Instituts specialister inden for ledelse, arbejdspladsudvikling, organisationspsykologi og arbejdsmiljø varetager kompetenceopbygning, erfaringsdeling og sikring af det faglige niveau.

Projektet afsluttes med en national formidlingskonference i begyndelsen af 2011.

Projektet er opdelt i fire hovedområder for at sikre så optimal vidensdeling og forankring som muligt.

Inden for de fire områder er der følgende projektdeltagere:

Psykiatri og Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionspsykiatrien i Herning og Regionspsykiatrien i Horsens.

Somatiske afdelinger
Regionshospitalet i Viborg med tre afdelinger: Barselsafsnittet, børneafsnittet og Anæstesi- og operationsafdelingen.
Regionshospitalet i Herning med to afdelinger. Medicinsk afdeling, og Akut medicinsk afdeling.
Bornholms Hospital med tre afdelinger: Intensiv og opvågning, almen medicinsk og intensivafdeling samt kirurgisk afdeling.

Hospitalsdrift og service
Regionshospitalet i Viborg med to afdelinger: Driftsafdelingen og Transportafdelingen samt Aarhus Sygehus: Midtvask.

Bosteder
Egebjergkollegiet, Blåkærgård, Fogedvænget og Nørholm Kollegiet.

Deltagere

Læs mere om projektet "Nærvær i Arbejdet" på www.nærvær.net