Projekt - Patientsikkerhed i sygetransport

Eva-Carina  Nørskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202396

Patientsikkerhed i sygetransport

Projekt - Patientsikkerhed i sygetransport

Projektet er afsluttet.

Projektstart 03.2012. Forventet afslutning 03.2013.

I 2013 kommer den liggende sygetransport i udbud i fire af landets fem regioner, og derfor er det vigtigt at vide, hvilke kvalifikationer, medarbejderne skal have, og hvilke krav biler og udstyr skal leve op til.

Derfor undersøger Teknologisk Institut forholdene for medarbejdere og patienter i den liggende sygetransport.

Den liggende sygetransport er ikke akut, og kører med patienter defineret som ikke-behandlingskrævende.

I de fleste regioner er det i dag Falck, der står for den liggende sygetransport, mens kørslen i Region Hovedstaden er delt mellem Falck og Københavns Brandvæsen.

For at få et præcis og nuanceret billede af forholdene i og omkring den liggende sygetransport, deltager konsulenter fra Teknologisk Institut i kørsler over hele landet.

Derudover vil medarbejdere, ledere og andre interessenter blive inddraget i undersøgelsen gennem kvalitative interview og deltagelse i workshops.

Sammen med medarbejdere, patienter, pårørende, sundhedsfagligt personale med flere skal der til sidst i projektet udvikles nogle fremtidsbilleder for den ideelle liggende sygetransport.

Deltagere

  • 3F
  • Dansk Industri
  • Reddernes Udviklingssekretariat
  • Teknologisk Institut

Aktiviteter

Aktivitet 1: Projektstart og vidensopbygning

Aktivitet 2: Organisering i regionerne

  • Der indsamles viden om organisering af liggende sygetransport i de fem regioner. Fordele og ulemper ved organiseringen belyses gennem fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere hos leverandørerne af den liggende sygetransport.

Aktivitet 3: Kørsler med liggende sygetransport

  • For at få viden om arbejdets organisering, arbejdsfunktioner, krav til kvalifikationer og arbejdsmiljøpåvirkninger vil projektgruppen deltage i forskellige typer kørsler af forskellige patientgrupper. Det drejer sig om kørsler mellem hospital og hjem, hospital og hospice, hospital og plejehjem med flere. I forbindelse med observationerne vil der blive gennemført interviews med medarbejdere, brugere og samarbejdspartnere.

Aktivitet 4: Afdækning af forventninger og krav til den liggende sygetransport

  • Der tages kontakt med brugere (patienter og pårørende) og repræsentanter for samarbejdspartnere (læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter m.fl.) for at høre om deres krav og forventninger til den liggende sygetransport.

Aktivitet 5: Udvikling af fremtidsbilleder

  • Der vil blive gennemført en udviklingsworkshop med styregruppens medlemmer, interessenter og et repræsentativt udsnit af medarbejdere, brugere og samarbejdspartnere, med det formål at udvikle fremtidsbilleder. Fremtidsbillederne skal illustrere, hvordan sikkerheden for patienterne og arbejdsmiljøet for medarbejderne kan se ud i fremtiden.

Aktivitet 6: Rapport og anbefalinger

  • Rapport fra det samlede projekt færdiggøres, og der etableres et dialogmøde med politikere og embedsmænd, hvor rapportens konklusioner bliver fremlagt og diskuteret.

Rapport