Projekt - Redder uden Skader

Eva-Carina Nørskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202396

Projekt - Redder uden Skader

Skadereduktion i akut ambulancetjenesten

Projektstart august 2010. Forventet afslutning december 2012.

Projektet er afsluttet.

Ambulance-redder

Projektet blev indledt med et kick-off i september 2010, som blev startskuddet på projekt ’Redder uden Skader’, med deltagere fra fem Falck-stationer fra Slagelse, Tårnby/Vesterbro, Sønderborg, Århus og Thisted.

Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, har sammen med Falck Danmark afdækket skadesbilledet, interviewet medarbejdere, beskrevet arbejdsmiljøet vha. spørgeskemaer til og interview med redderne på de deltagende projektstationer.

Endvidere har ergoterapeut og konsulenter fra Center for Arbejdsliv deltaget i ambulancekørsler flere steder i landet. Erfaringerne fra disse ture har afdækket de områder, hvor redderne potentielt belaster deres kroppe. Disse områder er blandt andre; Løft af båre ind og ud af ambulancen, personforflytninger samt udfordringer knyttet til arbejdsstedets indretning, plads- og adgangsforhold. Men projektet har også sat fokus på at arbejdsrutiner og vaner.
Der er forhold ved arbejdet som er svære at ændre på; nemlig det at flytte en patient fra punkt A til punkt B. Men netop derfor er det også vigtigt mere præcist at få undersøgt, hvordan arbejdsforholdene er ude i ambulancerne og finde frem til alle de ting, der kan ændres på for at sikre reddernes sundhed i arbejdet.
I projektet blev der i forlængelse af første fases afdækning og ideudvikling sat en række initiativer i gang

 • Undersøgelse af alternative teknologier til løft af person fra gulvniveau til bårehøjde.
 • Undersøgelse af båretyper og ændringer af rutiner omkring bårehåndtering, samt alternativ opbakning af akuttaske mm.
 • Rutiner omkring adgang og evakuering fra et skadested - med fokus på sikring af gode forflytningsteknikker og arbejdsfordeling mellem ambulancebehandler og ambulanceassistent.
 • Kommunikation med alarmcentral omkring arbejdsstedets indretning (adgangsforhold mm.)
 • Sund kost – hvordan kan man bedst muligt sammensætte en kost, der passet til reddernes behov.
 • Bevægelse og træning på arbejdspladsen - metoder til hvordan man kan vedligeholde kroppen som arbejdsredskab, og hvordan det kan integreres i dagligdagen på en station.

I projektets sidste fase blev projektet evalueret, og resultater og erfaringer formidlet blandt andet gennem en e-læringsportal.

Deltagere

Aktiviteter

 • Kortlægning af reddernes arbejdsforhold.
 • Ideudvikling og vidensøgning.
 • Afprøvning af nye teknologier til støtte ved personforflytning.
 • Udarbejdelse af sundhedsprofiler for redderne, og gennemførelse af individuelle forløb med sparring i forhold til individuelle behov.
 • Afprøvning af træningsmoduler, som f.eks. morgentræning, eller e-læringsprogrammer med blandt andet crossfit-øvelser.
 • Sammensætning af sunde madordninger for reddere; hovedmåltider og mellemmåltider, der medvirker til stabilt energiniveau.