Projekt - VandVejen

Thomas Pilegaard Madsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202164

Vandvejen

Projekt - VandVejen

VandVejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vand i tæt bebyggede boligområder. VandVejen er bygget op omkring en permeabel vejkonstruktion, som sikrer, at vandet hurtigt drænes fra oplandsarealerne og kan magasineres i vejens bærelag, som har en høj hulrumsprocent. VandVejen afkobler helt det pågældende oplandsareal fra de offentlige ledninger og frigør således kapacitet i disse.

VandVejens infiltrationshastighed og magasinvolumen sikrer, at serviceniveauet lokalt forbedres markant. Vejvandet, som siver ned i VandVejen, ledes igennem et særligt designet filtreringssystem, bestående af to brønde, med hver deres effektive filtermedium til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Det rensede vand kan efterfølgende anvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten.

Målet med konceptet er

 • At afhjælpe spidsbelastningen på eksisterende afløbssystemer.
 • Skybrudssikre lokaliteten uden at optage ekstra plads i bymiljøet.
 • Rense vandet, så det kan nedsives eller anvendes lokalt.
 • Anvende regnvandet til rekreative og landskabsarkitektoniske projekter.

Deltagere

 • Teknologisk Institut 
 • NCC 
 • Københavns Kommune
 • HOFOR
 • Tårnby Kommune
 • Tårnby Forsyning
 • Markedsmodningsfonden.