Syn og Skøn - Find en skønsmand

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72203800

Syn og Skøn - Find en skønsmand

Syn- og skønsmandsanvisningen er blevet elektronisk
Syn- og skønsmandsanvisningen tilbyder anvisning af skønsmænd via Instituttets omfattende database med erfarne eksperter inden for et væld af fagområder.
Databasen omfatter flere hundrede kompetente skønsmænd og deres opdaterede CV’er. Det sikrer, at anvisningen kan levere et forslag til skønsmand inden for ca. 1 uge, ofte endda inden for det ønskede geografiske område.

Fra 18. marts 2013 foregår al anvisning og korrespondance elektronisk via en enkel procedure for en fast pris på kr. 1.375,- eksklusive moms. Prisen dækker forslag til én skønsmand og én alternativ skønsmand, hvis den først foreslåede ikke kan udmeldes. Beløbet bliver faktureret efter, forslaget er fremsendt til jer.  

Det er naturligvis stadig muligt at henvende sig pr. brev, men sagen vil blive afregnet til dobbelt takst i stedet for det faste lave gebyr.

Hvordan foregår en anvisning
For at få en skønsmand i forslag, indsend da via vores e-mail (se under kontaktoplysninger) en anmodning, med følgende oplysninger

  • svarmail samt evt. cc mail
  • jeres sagsnummer
  • sagens parter
  • syns- og skønstema som pdf-fil

Har vi behov for yderligere informationer, kontakter vi jer.
Syns- og skønsmandsanvisningen fremsender i løbet af 1 højst 2 uger et forslag til en egnet skønsmand. Anvisningen har forud vurderet emnets kompetence i forhold til det aktuelle tema og medsender CV. Skønsmanden er forpligtet til at vurdere egen habilitet i forhold til sagens parter.   

Instituttet fremsender herefter faktura til betaling iht. Instituttets almindelige vilkår http://www.teknologisk.dk/vilkaar

Såfremt den foreslåede skønsmand ikke kan udmeldes, meddeles dette pr. mail til anvisningen, og der vil blive foreslået én alternativ skønsmand uden beregning.

Anvisninger, som ikke følger den beskrevne procedure via e-mail, vil blive afregnet til dobbelt takst.

Skulle det mod forventning ikke være muligt at finde et egnet emne til netop jeres sag, vil I naturligvis få besked om dette.

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at vi ikke modtager syns- og skønserklæringer fra skønsmanden, og at anvisningen lukker sagen, når vi har fremsendt forslag til skønsmand.