Ugens tips – uge 12

Bo  Genefke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 81.

Industrirobot

Ugens tips – uge 12

Organisering af robotdrift

En af de største kilder til spild af produktionstid på et robotanlæg er, at man ikke har en struktureret organisering omkring robotten.

Når et robotanlæg ikke producerer, kan vi alle hurtigt blive enige om, at det ikke er godt, og specielt ikke, når det let koster 5.000 kr. eller mere i timen.

Når det så ikke er mangel på materialer eller driftsstop, der er skyld i den manglende produktion, er det mere frustrerende.
Robotter skal, som så meget andet, løbende tilpasses da designet ændres, et nyt emne skal indkøres osv.
Disse ting er til at føle på, men hvad der er meget vigtigt er ”hvornår robottens udførte arbejde er godt nok?”, og ”er dette forankret i hele organisationen fra bund til top?” En robot kan lave et ekstremt flot arbejde, men så skal alt også passe eksakt til det programmerede.

  • At programmere en robotbevægelse er som en håndskrift, den er   forskellig fra person til person, og måske ikke altid den kønneste, men det vigtigste er at den er læsbar. Så hvis I skiftes til at skrive ordene med hver sin håndskrift, så bliver det ulæseligt, eller også er robottens bevægelsesprogram ikke brugbart.
  • Det er også her den store tidsrøver er, hvis der er flere personer som laver rettelser i robottens program. De gør det hver især på deres måde, og derved opstår der hurtigt problemer som tager tid at løse og produktionen går i stå. Eksempelvis retter en person fejl på værktøjet og en anden i bevægelsesprogrammet, så der skal ikke megen fantasi til at se, at alt hurtigt kommer ud af justering. Derfor er det bedst at lade en eller to personer stå for alle rettelser i robottens program.

Står du over for at skulle investere i et anlæg, er et godt råd, at det er bedre at have en meget struktureret organisering fra start, da det stadig er lettere at slække end at stramme.

Industrirobot

Hvordan organiserer du så?

Hvis det er en procesrobot du har, er det en organiseringsform, men er det håndtering er det en anden organiseringsform.

Det er vigtigt, at dem der skal holde dagligdagen kørende også er dem der står for aktiviteterne og ikke en ”person på kontoret”. Kontor IT er et, men produktion er noget helt andet.

Start med at dele medarbejderne op:

  1. Operatørerne er dem der fylder/tømmer anlægget
  2. Superbrugeren
  3. Vedligeholdelsesmanden
  4. Værkføreren
  5. Kvalitetsmedarbejderen
  6. PTA-medarbejderen

Herefter ser du hvad det er for en slags robotanlæg; procesrobot eller håndterrobot.

1. Procesrobot

Her er det absolut vigtigst at have fokus på processen, for betjenes den ikke, kan resten være lige meget.

Superbruger:
Med andre ord, så er det den procesansvarlige, der er superbruger og som kun må rette i procesprogrammet, evt. støttet af PTA-medarbejderen.

En god mand her er guld værd, men det tager tid - har du ikke en dygtig PTA-medarbejder, er det en rigtig god ide at trække på en ekstern person.

Operatørerne:
Operatørerne holder anlægget kørende og fylder/tømmer anlægget, men det er også dem, der har det direkte procesansvar for, om det robotten laver er ok eller ikke. Ellers skubber de ansvaret over på superbrugeren.

Når det er operatørerne der har det direkte procesansvar, er det også dem der står for skift af sliddelene, da de kan afgøre, hvornår en sliddel er opslidt, dvs. kvaliteten er gået ned.

Kvalitetsmedarbejderen:
Kvalitetsmedarbejderen kan også være superbrugeren, men det er meget vigtigt at kvalitetsmedarbejderen ved hvad ”godt nok” er, og hvilke elementer i anlægget der er afgørende for kvaliteten. Herved kan han sige til og fra, når operatørerne mener at noget skal rettes.

Vedligeholdelsesmedarbejderen:
Vedligeholdelsesmedarbejderen, står for den overordnede vedligeholdelse, gerne sammen med superbrugeren, og fejlafhjælpning ved nedbrud. Det er derfor meget afgørende for en effektiv fejlretning at vedligeholdelsesmedarbejderen kan betjene anlægget. Når han kan dette, er det meget lettere at afgøre, hvorfor anlægget er stoppet og hvorfor.

Og tro mig; nedbrud det kommer der!

Værkføreren:
For at kunne hjælpe og vejlede sine medarbejdere er det vigtigt, at han er godt inde i anlægget og som kvalitetsmedarbejderen ved, hvad der er afgørende for kvaliteten.
Det er også nemmere at værkføreren kan betjene anlægget.
Dette lyder måske hårdt, men ellers taber han i forhold til PTA-medarbejderen, da medarbejderne lytter og har respekt for ham, der kan hjælpe og vejlede.

PTA-medarbejderen:
PTA-medarbejderen skal kende anlægget og den proces der udføres i alle detaljer, så han kan assistere alle i organisationen.

Med andre ord, niveaudel din organisation med klare kompetencer, det giver en meget rolig og effektiv hverdag, men ikke mindst en mulighed for at medarbejderne kan komme op ad rangstigen.

2. Håndterrobot

Er det en håndterrobot der er tale om, er verdenen noget lettere.
Ingen proces, ingen direkte operatør, ingen kvalitetsmedarbejder osv. til at påvirke kvaliteten.

Her der det naturlige valg, at det er vedligeholdsmedarbejderen der står for programvedligeholdelsen.

Ellers gælder det samme for Værkføreren og PTA-medarbejderen som ved procesrobotten.