Verdens Bedste Erhvervsuddannelser

Hanne  Shapiro

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72201415

Forside til rapporten udført for HK om "verdens bedste erhvervsuddannelser"

Verdens Bedste Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne er den centrale fødekilde til veluddannet arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder. Det tætte samarbejde med arbejdsmarkedets parter og vekseluddannelsesprincippet er nøglen til at sikre, at de nyuddannede faglærte har de kvalifikationer, der skal til, for at de kan indgå i virksomhedernes innovationsprocesser, og at de kan omstille sig i takt med, at der introduceres nye teknologier, eller at globaliseringen antager nye former.

I de sidste år har erhvervsuddannelserne været under pres. Erhvervsuddannelserne har fået til opgave også at rumme unge, som ikke er motiverede til at fuldføre en ungdomsuddannelse. I nye brancher eller virksomheder, der ikke vokser ud af erhvervsuddannelserne, har det været svært at få skabt det fornødne volumen i praktikpladsaftaler. For uddannelsesmotiverede unge har det ikke nødvendigvis været klart, at erhvervsuddannelserne også rummer muligheder, som kan føre til attraktive karriereveje.

HK satte med denne rapport fokus på erhvervsuddannelserne. Gennem seks teser bliver det diskuteret, hvad der skal til, for at Danmark får erhvervsuddannelser i verdensklasse, hvilket var målsætningen for Globaliseringsrådets anbefalinger.

Center for Analyse og Erhvervsfremme på Teknologisk Institut udarbejdede baggrundsmaterialet for HK's rapport gennem analyse af eksisterende forskningsresultater og statistikker:

Endelig var Center for Analyse og Erhvervsfremme  proceskonsulenter i et forløb, der inddrog en bred kreds af interessenter for sammen at pege på de løsningsmuligheder, der kan bringe erhvervsuddannelserne i top.