Viden om Slagteri og Forædling Nr. 5 - Dyrlæger og teknikere glade for nyt IT-system

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202718

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 5 - Dyrlæger og teknikere glade for nyt IT-system

Dyrlæger og teknikere glade for nyt IT-system

Farverne sort, blå og rød signalerer ’Giv agt’ på slagterierne. De farver anvender dyrlæger og veterinærteknikere til bemærkninger, når de inspicerer samtlige slagtekroppe, der farer forbi med 360 grise i timen. Farverne går igen på skærmen i det moderniserede IT-system, som Danish Meat Research Institute lancerer.

Vet IT-system

Skærmbillede fra det nye IT-system. Farvekoderne sort, blå og rød fremgår af knapperne i nederste halvdel af billedet. De tocifrede koder erstattes uden problemer af trecifrede, når disse træder i kraft den 1. januar 2008.

- Det nye system er udviklet i samarbejde med dyrlæger og veterinærteknikere på Danish Crowns slagteri i Blans og meldingerne herfra er meget positive. Specielt teksterne ud for bemærkningsnumrene, farvekoderne og ikke mindst den nemme overgang mellem sprogversionerne kunne de godt lide, fortæller projektleder Peter Bisgaard Andersen, Danish Meat Research Institute.

Fra 1. januar 2008 skal slagteriernes veternærkontrol køre efter et nyt kodesystem til bemærkninger med tre cifre i stedet for to. Dét krav opfylder det nye IT-system plus en lang række andre faciliteter

Sikrere og lettere
I det gamle inspektionssystem satte dyrlæge og teknikere sedler på slagtekroppene med eventuelle bemærkninger. Når slagtekroppene blev indvejet, blev bemærkningerne tastet ind i et datasystem.

I det nye system trykker dyrlæger og teknikere selv på en knap på berøringsskærmen, og så er oplysningen med det samme registreret i slagteriets datasystem. Det mindsker risikoen for indtastningsfejl.

I inspektionsområdet tilsluttes flere berøringsskærme til samme slagtekæde. Når slagtekroppene kører forbi på kæden, kører de også fra den ene skærm til den næste, afhængig af det område, skærmen dækker. Slagteriets farvezoner, f.eks. lyserød, grøn, gul osv. går igen på skærmene, og bemærkningernes farvekoder følger grisene, sammen med den trecifrede talkode.

Der er tilføjet en ny facilitet, som også letter dyrlægernes arbejde i efterkontrollen. Under selve inspektionen kan dyrlæge og teknikere markere med et symbol, hvor på slagtekroppen, bemærkningen hører til.

- På skærmen kan de f.eks. markere gødningsforurening på venstre skinke med en cirkel. Markeringen følger elektronisk slagtekroppen, og så kan kollegaerne i efterkontrollen hurtigt lokalisere forureningen, når grisen ruller ind, forklarer Peter Bisgaard Andersen.

Mange bemærkninger på flere sprog
I det gamle system kan der registreres fire bemærkninger pr. slagtekrop. I det nye system er der plads til 12, der kan skilles i dyrlæge- og slagteri-relevante som f.eks. maskinskade, olie- og gødningsforurening.

Slagteriernes mulige behov for udenlandsk arbejdskraft er også tilgodeset. På de enkelte skærme kan sproget skiftes ved et tryk på et flag, mens slagtekæden kører. Selv om kravet er, at alle medarbejdere forstår dansk, vil det lette og sikre inspektionen for engelsk, tysk eller polsk talende dyrlæger og veterinærteknikere. Andre sprog kan nemt installeres.

Lovende perspektiver
IT-systemet dækker inspektion af slagtekroppe, indvolde og mave/tarm-sæt. De kører på hver sit transportsystem, og har hver sine skærmbilleder. Systemet kan relativt let tilpasses andre dyretyper, fordi det kommende trecifrede kodesystem på slagterierne både gælder for grise, kvæg, får og sågar heste.

- Det er helt oplagt, at den nye generation af IT-systemet også kan erstatte de eksisterende datasystemer på kvægslagterierne. Omstilling til kvægslagterier kræver faktisk bare et foto af en kreaturslagtekrop i stedet for en svineslagtekrop på skærmene, slutter udviklingsleder Claus Hagdrup, Danish Meat Research Institute.

I uge 43 indkøres det nye system på Danish Crowns slagteri i Esbjerg, og fra november forventes det at blive rullet ud på en række slagterier.

 

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 5 - udgivet 2007