Viden om Slagteri og Forædling Nr. 5 - Nye metoder til hurtig påvisning af Salmonella

Susanne  Støier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202718

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 5 - Nye metoder til hurtig påvisning af Salmonella

Nye metoder til hurtig påvisning af Salmonella

Danish Meat Research Institute har været med til at udvikle to hurtige metoder, der dels påviser Salmonella og dels kan afgøre, om der er tale om den multiresistente S. Typhimurium DT104.

PCR 12 Salmonella’Salmonella 12’ til alle Salmonella
Den ene nye metode kaldes ’Salmonella 12’. Den bygger på Polymerase Chain Reaction, PCR, og er beregnet til at påvise alle Salmonella bakterier efter en kort opformering. Metoden er udviklet i et samarbejde mellem Slagteriernes Forskningsinstitut, Danish Crown, TiCan, Danpo (Läntmannen), AnalyCen og Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet med støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv.

’Salmonella 12’ metoden anvender 10 -12 timers opformering efterfulgt af automatisk DNA-oprensning og PCR analyse. Samlet analysetid er ca. 14 -16 timer i modsætning til de nuværende metoder, hvor svaret typisk foreligger efter 20 - 24 timer.

’Salmonella 12’ godkendt
Metoden blev i juni 2007 officielt godkendt af den nordiske valideringskomité NordVal til anvendelse i fersk kød fra svin, fjerkræ og okse.

Danish Crown har sammenlignet ’Salmonella 12’ metoden med den nuværende metode (BAX). Resultaterne viser, at begge metoder giver ligeværdige resultater på 29 kødprøver podet i lavt niveau med forskellige Salmonella.

På nuværende tidspunkt er Danish Crown og TiCan i gang med at indarbejde metoden på deres laboratorier, så den kan afløse BAX metoden. Ud over en tidsmæssig gevinst er ’Salmonella 12’ billigere i indkøb af reagenser.

Metoden er publiceret i det anerkendte tidsskrift ’Applied & Enviromental Microbiology’, maj 2007 s. 3040-3048.

Ny metode påviser DT104
I Danmark gælder en særlovgivning for slagtekroppe fundet positive for den multiresistente S. Typhimurium DT104. Det medfører bl.a., at alle Salmonella isolater skal indsendes til Veterinærinstituttet, der undersøger, om den pågældende Salmonella tilhører den specielle type. Det er kun Veterinærinstituttet, som udfører disse bestemmelser, og det har desværre medført lange svartider.

En hurtig måde at påvise den specielle Salmonella type på er at påvise de gener, der koder for multiresistens. Sådan en metode har Danish Meat Research Institute udviklet (se faktaboks). Med den nye metode får slagterierne en god indikation af, om en prøve indeholder multiresistente S. Typhimurium DT104, så de hurtigt kan beslutte, hvad der skal ske med kødet. 

- Når vi anvender den nye metode for DT104 kan vi disponere vore varer hurtigt. Vi skal ikke vente flere uger på typebestemmelse fra Veterinærinstituttet, siger laboratoriechef Gitte Pedersen, TiCan.  

Metoden er udviklet i samarbejde med Statens Serum Institut, der har designet selve PCR analysen. Herefter er metoden færdigudviklet på mikrobiologisk laboratorium på Danish Meat Research Institute. Metoden er tænkt som en intern analyse og er derfor ikke officielt godkendt af NordVal eller andre myndigheder.

 

FAKTA - PCR til multiresistent Salmonella Typhimurium DT104

Den multiresistente S. Typhimurium DT104 er modstandsdygtig overfor fem eller flere antibiotika, deriblandt ampicillin. De gener, som koder for bakteriens resistens, er indbygget i en såkaldt resistenskassette (et integron) i bakteriens normale DNA.

Derfor er PCR analysen designet til at påvise netop den del af bakteriens DNA, som overlapper resistenskassetten og genet for ampicillin resistens (se figur 1). Derved undgås ’falske positive’ resultater forårsaget af andre Salmonella, der kun er resistente overfor nogle få antibiotika.

Detektionssystemet (Primerne KEPO 1 og 2, samt proben KEPO-p)

Figur 1 Detektionssystemet (Primerne KEPO 1 og 2, samt proben KEPO-p) er designet til at påvise en DNA sekvens på 326 basepar. DNA sekvensen overlapper både GroEL-genet (indbygger resistenskasetten i bakteriens DNA) og pse-I-genet (ampicillin resistens). Genkonstruktionen er typisk for multiresistente S. Typhimurium DT104.

Den nye metode fungerer som en overbygning til de nuværende Salmonella analyser - BAX metoden eller ’Salmonella 12’ - idet den anvender samme opformering som grundlag for analysen. I tilfælde af, at en prøve er positiv for Salmonella udtages en ny delprøve af opformeringen, hvor DNA oprenses og efterfølgende analyseres for S. Typhimurium DT104.

 

Viden om Slagteri og Forædling Nr. 5 - udgivet 2007