80 mio. til national handlingsplan til fremme af telemedicin

Søren Peter Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 59.

Telepresence-teknologien Giraff.

80 mio. til national handlingsplan til fremme af telemedicin

Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har sammen lavet en ny national handlingsplan, der tildeler 80 mio. kr. til udbredelse og udvikling af telemedicinske løsninger. Handlingsplanen skal sikre effektiv implementering og indeholder desuden fem konkrete initiativer, som i år bliver igangsat.

Telemedicin omhandler behandling, pleje og rehabilitering af patienter, hvor der ikke er behov for fysisk tilstedeværelse af fx en praktiserende læge. Det kan foregå digitalt gennem video og lyd og i enkelte tilfælde som direkte udveksling af patientoplysninger såsom blodtryk, puls, lungefunktion og temperatur.

I takt med at det danske sundhedsvæsen får færre sengepladser til en stigende mængde patienter, er telemedicin blevet aktuelt. Dette skyldes den stigende mængde borgere med aldersbetingede sygdomme og lidelser, som vil stige med over 60 % inden for de næste 30 år på grund af befolkningstilvæksten. Derudover vil mængden af borgere med kroniske og behandlingskrævende sygdomme - som patienter med diabetes og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også stige. Diabetes og KOL er begge sygedomme, der ikke kræver direkte indlæggelse, men hyppig behandling og pleje.

Med "udlæggelse" til egen bolig kan telemedicin være med til at sænke antallet og forkorte varigheden af sygehusophold for patienter. Kvaliteten sænkes ikke og patienternes tilfredshed hæves for færre penge. Samtidig kan telemedicin også fremkalde en følelse af sikkerhed hos patienterne ved den øgede tilgængelighed til ambulant behandling og pleje. Et godt eksempel er KOL-patienter, for hvem kritisk åndedrætsproblemer kan opstå pludseligt og kræve akut behandling af en praktiserende læge. Den paniske reaktion, der i mange tilfælde opstår ved en sådan reaktion, kan hurtig beroliges ved hjemmemonitoreret behandling.

Den nye handlingsplan spiller godt sammen med forsknings- og innovationsprojektet Patient@Home (PATH). Grundlæggende har projektet og handlingsplanen faktisk samme formål.

"Handlingsplanen skal strukturere og udpege, hvordan man integrerer telemedicin i det danske sundhedsvæsen. En del af de løsninger, der skal integreres, vil blandt andet komme fra PATH, som fokuserer på udvikling af fremtidens velfærds- og sundhedsteknologier, herunder telemedicin. Der er også synergi i forhold til handlingsplanens initiativ omkring udvikling af standarder, da PATH også skal forske og innovere i udvikling af IKT-infrastrukturer på området. Derfor vil en del af de løsninger, der bliver udviklet i PATH, kunne bruges i handlingsplanen. Og det er derfor væsentligt, at aktiviteterne i PATH er koordinerede med initiativerne i handlingsplanen," udtaler Jørgen Løkkegaard, lederen af innovationssporet ved PATH og teamleder ved Teknologisk Institut.

Patient@Home har til formål at udvikle, afprøve og udbrede velfærdsteknologiske produkter, der muliggøre 'det at være patient i egen bolig' - heriblandt telemedicin. Professionelle og brugere fra hospitaler, hjemmeplejen, virksomheder og forskningsinstitutioner deltager aktivt i et åbent, tværgående samarbejde i Patient@Home, som sikrer løsninger, hvor netop behovet og virkningen er størst. Platformen er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation og Syddansk Vækstforum og gennemføres i samarbejde med SDU, OUH og Teknologisk Institut samt en lang række private virksomheder.

Handlingsplanen opstiller to konkrete opgaver til at sætte gang i brugen af telemedicin i Danmark.

Først skal der etableres forbedrede rammer for telemedicin, hvilket er fundamentet for effektiv implementering af ny teknologi i stor skala. Det drejer sig konkret om at etablere referencearkitekturer og it-standarder samt at skabe passende evidenskrav for de telemedicinske løsninger. Derudover skal der laves en national oversigt over anvendelsen af telemedicin og de tilgængelige telemedicinske teknologier. Resultatet heraf vil være et godt udgangspunkt for implementering og anvendelse af telemedicin i fremtiden.

Dernæst er der fem initiativer, som i år bliver igangsat med konkrete telemedicinske løsninger. Blandt de største er landsdækkende udbredelse af telemedicin til sårvurdering, til behandling af KOL og til psykiatrisk behandling.

Pressemeddelelsen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

http://www.patientathome.dk/

Sådan bruges telemedicin i dag