Additive Manufacturing - 3D-print - Forskning & udvikling

Jeppe Skinnerup Byskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 65.

Additive Manufacturing

Additive Manufacturing - 3D-print - Forskning & udvikling

Udover større og mindre konsulentopgaver og udviklingsprojekter for danske virksomheder er vi i Center for Produktudvikling involveret i flere store nationale og internationale innovationskonsortier og forsknings- & udviklingsprojekter.

Disse aktiviteter er med til at sikre at vi altid er på forkant med den nyeste udvikling inden for Additive Manufacturing (AM).

Vores aktiviteter dækker blandt andet:

  • Udvikling og afprøvning af nye printmaterialer og materialestrukturer med unikke egenskaber
  • Udvide anvendelsesområderne for Additive Manufacturing og undersøge hvordan AM's unikke egenskaber kan udnyttes i dansk og europæisk perspektiv
  • Udvikling af nye algoritmer og nyt software
  • Simuleringer og Finite Element beregninger (FEM)
  • Funktions- og produktoptimering med AM. Læs mere her.
  • Procesoptimering gennem procesmonitorering og -kontrol

Målet med de nationalt- og europæisk-finansierede projekter er at sprænge rammerne for, hvad der er muligt med AM – både på det maskin-/procesmæssige plan for at opnå nye og spændende materialeegenskaber, men også på det strategiske plan for at udforske og finde nye anvendelsesområder for AM.

Vi har stor erfaring med at koble industrirelevante problemstillinger med F&U-projekter på tværs af fag- og landegrænser. Hermed sikrer vi, at vores og vores partners vidensudvikling overføres til små og større danske virksomheder. 

Så har du en idé til et projekt, stort som småt, er du meget velkommen til at kontakte os.

Nedenfor er en liste over nuværende og tidligere nationale/europæiske projekter.

 

NUVÆRENDE PROJEKTER:

 

Billede af F-MAT logo med gitterstruktur.

F-MAT Innovationskonsortium

Funktionsoptimerede materialer - Fastholdelse af produktion i Danmark via nye højteknologiske og svært kopierbare konstruktionsoptimerings- og fremstillingsprocesser

Konsortiet ønsker at styrke dansk industris konkurrencekraft ved at udvikle nye materialer til brug for fremstilling af funktionsoptimerede komponenter. Fokus rettes især mod at øge materialernes svingningsdæmpende egenskaber og på at optimere forholdet mellem vægt og styrke, så materialerne på én gang bliver både lettere og stærkere.

De optimerede egenskaber opnås ved indlejring af porøsiteter og cellestrukturer, som kan gradueres igennem materialet.

Samlet set vil konsortiet levere et paradigmeskift i forhold til produktion af metalmaterialer og - komponenter. Den nye produktionsmåde skal samtidig gøre produkterne svære at kopiere for konkurrenterne.

Læs mere:

 

Billede af Nanomaster logo.

NanoMaster (EU-støttet projekt - FP7/2007-2013, grant agreement n°285718)

Graphene based thermoplastic masterbatches for conventional and additive manufacturing processes.

Udvikling af nye nye plastmaterialer med grafénpartikler til bl.a. Additive Manufacturing af komponenter med bedre styrke/vægt-forhold og termisk/elektrisk ledningsevne.

Læs mere:

 

Billede af RepAIR logo.

RepAIR (EU-støttet projekt - FP7/2007-2013, grant agreement n°605779)

Future RepAIR and Maintenance for Aerospace industry – Onsite maintenance and repair of aircraft by integrated direct digital manufacturing of spare parts.

Anvendelse af Additive Manufacturing til reparation i flyindustrien. Certificering og bedre integration med konventionelle fremstillingsteknikker såsom CNC-fræsning.

Læs mere:

 

TIDLIGERE PROJEKTER:

 

Billede af Compolight logo.

Compolight (EU-støttet projekt - FP7/2007-2013, grant agreement n°213477).

Rapid Manufacturing of Lightweight Metal Components

Udvikling af processer og metoder til at opnå forbedret design, produktion og kvalitet af tre typer letvægtsmetalkomponenter: Emner med interne kanaler, emner med hulrum og porøse emner. 

Læs mere: