AIM – tendenser fra de første 300 svar

Søren Peter Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 59.

Industrielt setup.

AIM – tendenser fra de første 300 svar

AIM-projektet er baseret på virksomhedsdata fra spørgeskemaer. Målet er at indsamle data fra minimum 500 danske fremstillingsvirksomheder. Ud fra de nuværende 300 udfyldte spørgeskemaer, som udgør et repræsentativt udsnit af fremstillingsvirksomheder i Danmark, tegner der sig omridsene af en række tenderser.

”Denne første rapport viser, at der potentielt er mulighed for yderligere automation i en stor del af de danske fremstillingsvirksomheder.  Gennemsnitlig er kun 30% af produktionsprocessen i virksomhederne automatiseret. Det er især inspektion og eksekvering, som mange virksomheder mangler at automatisere,” siger Lene Kromann fra Copenhagen Business School, der sammen med sine kolleger varetager analysen af de mange virksomheders data. Her følger et par uddrag fra rapporten.

Graden af mekanisering
Som det fremgår af figur 1, er der virksomheder, som i alle produktionsprocesser har medarbejdere til at holde enten et emne og/eller værktøj i hånden. Og samtidig er der virksomheder, som har mekaniseret hele produktionsprocessen og ikke længere bruger medarbejdere til at holde, placere eller flytte produkter eller værktøj. Mere konkret foregår hovedparten af processerne fortsat ved hjælp af produktionsarbejdere i 12% af danske fremstillingsvirksomheder, mens mindre end 1% af virksomhederne er tæt på at have alle deres processer mekaniseret.

 

AIM - Fig. 1 Graden af mekanisering

Figur 1. Fordelingen af danske fremstillingsvirksomheder ud fra deres mekaniseringsgrad i 2010. Skalaen går fra manuel bearbejdning i hver af de 6 produktionsprocesser til fuld mekaniseret produktionsproces uden manuelle indgreb.

Især inspektionsdelen sker manuelt
Betragtes hver af de 6 produktionsprocesser separat ses at især inspektionsdelen sker manuelt. Figur 2 viser, at 59% af fremstillingsvirksomhederne benyttede manuel inspektion i 2005, og  at der i 2010 fortsat er 54% af virksomhederne, som har manuel inspektion. Fremstillings og bearbejdningsprocessen er derimod den proces, hvor der er flest processer, som er mekaniseret

 

AIM - Fig. 2 Graden af mekanisering i inspektion

Figur 2. Mekaniseringsgraden af inspektion af varen gennem produktionsprocessen.  Det hvide felt viser andelen af virksomheder, hvor der er en medarbejder involveret i alle inspektioner. Det mørkegrå felt viser andelen af virksomheder, hvor alle inspektioner er fuld mekaniseret.

Stor spredning af mekaniseringsgrad i alle industrier
Generelt ses en stor spredning i graden af mekanisering i fremstilling, bearbejdning og behandling i alle fremstillingsindustrier, virksomhederne befinder sig på alle stadier af produktion fra manuel til fuldt mekaniseret.

AIM - Fig. 3 Graden af mekanisering, brancher


Figur 3. Mekaniseringsgraden fordelt på industrier.  Det hvide felt viser andelen af virksomheder, hvor der er en medarbejder involveret i alle inspektioner. Det mørkegrå felt viser andelen af virksomheder, hvor alle inspektioner er fuld mekaniseret.

Fra figur 3 ses, at meget få virksomheder i dag ikke benytter maskiner til at udføre processer inden for bearbejdning, fremstilling og behandling.  Transportmiddelsfremstilling er den branche, der har flest virksomheder kun med manuelle fremstillingsprocesser, idet 20% af virksomhederne har manuelle fremstillingsprocesser. Derimod benytter føde- og drikkevarebranchen mest teknologi i deres fremstillingsprocesser. Faktiske er der i denne branche ingen virksomheder, som kun har manuelle fremstillingsprocesser, og i 8 % af virksomhederne er fremstillingsprocessen fuld mekaniseret. Jern og metal industrien, som er den største fremstillingsindustri i Danmark, har virksomheder på alle stadier. 3% har kun manuelle fremstillingsprocesser, og 8% af virksomhedernes fremstillingsprocesser er fuld mekaniseret

Digitalisering følger mekanisering
Hvis der i stedet ses på digitalisering af produktionsprocesser, viser Figur 4, at udbredelsen af digitalisering i produktionsprocessen er meget den samme som for mekanisering.

AIM - Fig. 4 Graden af digitalisering

Figur 4. Digitaliseringsgraden i danske fremstillingsvirksomheder. Skalaen går fra stadiet hvor virksomheden ikke at benytter IT-systemer hverken til eksekveringen, sporing, processtyring eller indkøring af nye produkter (IT indeks=0) til indeksets maksimale værdi 16.

Figur 4 viser, at omkring 12% af virksomhederne ikke benytter IT-systemer hverken til eksekveringen, sporing, processtyring eller indkøring af nye produkter (IT indeks=0). Cirka 2% af virksomhederne har automatiseret en stor del af dette ved brug af IT.

Kommende måneders analyse
I forbindelse med AIM-projektet vil det i de kommende måneder blive analyseret, hvordan mekanisering og digitalisering i produktionen påvirker virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne

AIM-projektet støttes af Industriens Fond og foregår som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, virksomheden Eltronic, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Copenhagen Business School. Læs mere på www.aim-projekt.dk