Bila - fra håndværk til videnvirksomhed

Arne  Kolze

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 83.

Bila - fra håndværk til videnvirksomhed

Optimering af produktionslayout og strømlining af organisationen har ført Danmarks største robotvirksomhed fra håndværkerkultur til videnvirksomhed.

Da Bila blev grundlagt i 1988, var meningen, at virksomheden skulle servicere den blomstrende fødevareindustri på Mors. Men fødevareindustrien i området blomstrede aldrig. Det gjorde til gengæld Bila, der over en periode på 20 år udviklede sig til at være Danmarks største virksomhed inden for robotsektoren. 

Over de seneste år har virksomhedens udvikling taget fart, og man kan se tilbage på en vækst på 30 % om året over de sidste fire år. Alene i 2007 ansatte Bila 33 nye medarbejdere, og virksomheden udvider i øjeblikket de fysiske lokaliteter med 1500 m2 hvert andet år. 

Nærbillede af robot Bila er Danmarks største virksomhed inden for robotsektoren
Medarbejdere

Fra venstre: Arne Kolze (Teknologisk Institut)
Jens Erik Maigaard (Bila)
Leif Bjerg Jensen (Væksthus Nordjylland)

Fabrikshal Gennem ViV-programmet har Bila blandt andet arbejdet med optimering af arbejdsgange. Det betyder, at robotterne kan produceres hurtigere.

Kollektiv forandringsproces 
Den omfattende vækst betyder store ændringer overalt i virksomheden. Økonomichef Jens Erik Majgaard fortæller: ”Over de seneste år er tingene næsten gået for stærkt. Derfor har vi ikke nået at få de interne processer på plads.” Med det store behov for organisatorisk konsolidering passede ViV-programmet godt til virksomhedens visioner. Da Bila blev bevilget ViV-midler, var målet da også ganske klart allerede: ”Det handlede i bund og grund om at gennemgå en kollektiv forandringsproces – fra håndværkervirksomhed til videnvirksomhed,” fortæller Jens Erik Majgaard. 

Til at styre slagets gang hyrede man konsulent Arne Kolze fra Teknologisk Institut. Om projektets mål og overordnede strategi fortæller han: ”Projektet var en kombination af noget meget overordnet og noget meget konkret. Vi har både snakket om detaljer og store linjer.” På detaljeniveau handlede det bl.a. om at optimere de fysiske rammer om produktionen for dermed at skabe større effektivitet. På det overordnede niveau handlede det meget om at ændre på den måde, organisationen tænkte på. Jens Erik Majgaard forklarer: ”Det har handlet om at definere nogle klare roller i virksomheden. Med over 90 medarbejdere skal vi udnytte specialistviden. En projektleder skal altså bruge sin tid på at styre projekter og ikke alt muligt andet.” 

Overordnet og konkret 
Med en række klare mål, på både overordnet og nært niveau, gik Arne Kolze, Jens Erik Majgaard og resten af Bila i gang med at løfte virksomheden til at tænke videnbaseret. Et meget konkret eksempel var projektet, der handlede om pladsdisponering i produktionen af virksomhedens ’Palomat’-produkter. 

Her skulle ændringer i produktionens layout føre til en langt mere effektiv proces. Arne Kolze forklarer: ”Det handler simpelt hen om, at den enkelte medarbejder ikke skal flytte fødderne for at hente værktøj eller komponenter. Arbejdsstationen bygges op omkring ham, så alle nødvendige redskaber og dele er tilgængelige.” 

Og selv om ændringerne i den specifikke produktionslinje havde til formål at effektivisere, så handlede det i høj grad også om kompetenceløft hos medarbejderne. Det var godt nok Arne Kolze der stod bag planen for ændringerne, men det handlede ligeså meget om at implementere nogle principper. På den måde kunne medarbejderne selv foretage de fremtidige layoutændringer med stor succes. Senere har indsatsen da også vist sig at bære frugt. Arne Kolze estimerer effektivitetsstigningen i den specifikke produktionsafdeling til at være omkring 30 %. Desuden har medarbejderne senere foretaget layoutændringer efter samme principper og opnået lignende resultater. 

Foruden det omfattende kompetenceløft i palomat-afdelingen mener Jens Erik Majgaard også, at virksomheden har gennemgået et kollektivt kompetenceløft: ”Igennem de processer, vi har været igennem, har vi lært nogle ting, som man ikke kan lære på skolebænken. Bila som helhed er blevet klogere af at arbejde målrettet med at udvikle og forbedre vores organisation.” 

Processen fortsætter 
Som opfølgning på ViV-projektet er Arne Kolze og Jens Erik Majgaard meget enige om det generelle udbytte. Arne Kolze opsummerer deres fælles analyse af virksomhedens udbytte: ”Man kan nok ikke påstå, at Bila nu er blevet en videnvirksomhed. Men der er skabt et fundament, som virksomheden i de kommende år skal arbejde videre fra. Og det er den proces, der for alvor skal forandre den gamle håndværkervirksomhed til en videnbaseret virksomhed.” 

Og robotvirksomheden fra Mors har da heller ingen intentioner om at geare ned. Lige nu er man i gang med et projekt, der skal revolutionere juletræsbranchen ved at implementere robotter i udvælgelsen af de gode stiklinger. Projektet forventes at kunne spare millioner af kroner over de kommende år. 

ViV startede en proces 
Økonomichef Jens Erik Majgaard ser tilbage på projektet med glæde. Han er overbevist om, at man har sat gang i den langvarige proces, der skal transformere Bila til en videnbaseret virksomhed. Han afslutter: ”Vi har en stærk organisation i dag. Vi er gearet til videre vækst. Og det havde vi nok ikke været i samme grad, hvis ikke vi havde været igennem det her ViV-projekt".

Du kan downloade casen som pdf fil her