Droner med længere flyvetid og flere anvendelsesmuligheder

Kristian Oluf Sylvester-Hvid

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 34.

Jonas med drone i laboratoriet

Droner med længere flyvetid og flere anvendelsesmuligheder

Teknologisk Institut varetager i perioden 2016 - 2018 resultatkontrakten `Professionelle civile droner´, der er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Centrene Nano- og Mikroteknologi, Produktudvikling, Robotteknologi og Analyse og Erhvervsfremme skal i samarbejde optimere dronernes muligheder, så forretningspootentialet kan blomstre til gavn for danske virksomheder.

Stort potentiale
Droneindustrien er i hastig udvikling. I Danmark ser vi allerede nu droner anvendt til inspektions-, monitorerings-, og kvalitetssikringsopgaver i virksomheder og kommuner, hvor dronen blandt andet inspicerer vindmøller og hustage eller benyttes til miljøovervågning og formidling. Men det er kun en brøkdel af, hvilke opgaver droner kan løse, hvis teknologien videreudvikles, og flyvetiden forlænges.

Fremtidens drone har fx potentiale til at levere værdifulde varer som blodprøver og medicin samt indsamle og analysere data for beredskab og landmænd. Sammen med vores kollegaer i Agrotech ser vi specifikt på, hvordan dronen især kan udvikles til gavn for landbrugssektoren. Opgaverne kræver autonome droner, der undgår genstande, som piloten ikke kan se. Droner, der kan indsamle en stor mængde data, og droner, der kan være i luften i længere tid end i dag. Teknologisk Institut fokuserer på, hvordan nye energisystemer, smartere sensor- og visionteknologi samt materialeteknologi kan integreres i dronen, så den kan anvendes på nye områder. 

Bud på brændsel til droner
Flyvetidsforlængelse og databehandling kræver begge meget energi. Det er problematisk, fordi energiforbruget allerede er stort hos de fleste droner. Energisystemer med højere energitæthed per vægt og volumen er derfor fundamentet for, at dronen kan løse nye typer opgaver. Teknologisk Institut Nano- og Mikroteknologi søger løsninger:

- Vi arbejder med brændselscellesystemer, der fx omsætter hydrogen til energi. Det er en mulig løsning på flyvetidsforlængelse. Hydrogen vejer i sig selv væsentligt mindre end andre energibærere og kan på nuværende tidspunkt give op til to-tre gange længere flyvetid på fastvinge-droner, forklarer Kristian Sylvester-Hvid. Dette arbejde fortsætter i projektperioden, hvor vi især undersøger, hvordan vi kan nedbringe dronens vægt med lettere og mindre tanke til fx lagring af brint.

Læs om vores øvrige arbejde med brændselsceller og energisystemer og vores samarbejde med den danske virksomhed Sky-Watch omkring udviklingen af små fastvingedroner

Derfor er droner fremtiden
Teknologisk institut har et tæt samarbejde med UAS Denmark, der er Danmarks største netværk for dronebrugere. Vi deltog derfor som partner på UAS Denmarks konference den 29. september 2015 på Hans Christian Andersen Airport i Odense. Konferencen tiltrak en bred vifte af nuværende og kommende brugere af droner: Produktionsvirksomheder, procesindustrien, landmænd, kommuner, politi, ejendomsmæglere samt droneproducenter, udviklere og serviceudbydere.

I videoen kan du høre mere om, hvorfor droner er værd at satse på samt få et kig på nogle af de ubemandede luftfartøjer, som fløj over lufthavnen på konferencedagen.