Emneopmåling - Erfa-gruppe – CT scanning

Emneopmåling

Emneopmåling - Erfa-gruppe – CT scanning

ProgProIntrIntEtableret april 2012

Formål: Erfaringsudveksling vedrørende CT Scanning og hvordan denne teknologi kan bruges indenfor måleteknik, udvikling og til effektivisering af produktionen hos danske virksomheder.

Målgruppe: Virksomheder der bruger CT Scanning, både dem der selve ejer en skanner og dem der køber ydelsen eksternt, samt virksomheder der overvejer brug af CT Scanning i produktion, måleteknik og/eller udvikling.

Rollefordeling: Måling & Kvalitet på Teknologisk Institut administrerer gruppen (organiserer møder, arrangement, formidler information og viden) medens virksomhederne deltager aktivt ved at være vært for møder, give indlæg, fremvise cases etc.

 

Rammer: Virksomheder og andre deltagere betaler 2.000 DKK per person, per år, for deltagelse i gruppen, og medlemskab er ikke personligt. Virksomheden kan sende den person de mener mødet er mest relevant for, uafhængig af hvem fra virksomheder der har deltaget i tidligere møder.

 

Success kriterier: At gruppen leder til målbare fordele for deltagende virksomheder og at der er aktiv deltagelse fra virksomhedernes side.

 

Vavud vindmåler scan plus colormap

Forårets CT Scanning Erfa møde blev afholdt den 21. april, hos Måling & Kvalitets afdeling i Århus (Teknologisk Institut).

Udover mere traditionelle præsentationer og den obligatoriske tur i laboratoriet (inklusiv Teknologisk Instituts 3D-print lab) brugte deltagerne meget af dagen på at arbejde med en case. Case var relateret til arbejde med CT Scanning og opmåling, inklusive design af prøveholdere og hvordan man praktisk kan løse en opmålingsopgave hvor flere slags instrumenter og måleteknikker bruges. 

 

Efterårets CT Scanning Erfa-gruppe møde blev afholdt den 7. oktober 2014 hos Tetra Pak i Lund, Sverige.

For første gang holdt CT Scanning Erfa-gruppen møde uden for Danmarks grænser, ved at tage over broen til Tetra Pak i Lund. Der var diskussioner på tværs i gruppen om CT Scanning, måleteknik og de daglige udfordringer, samt en spændende rundtur i produktionen. Det var også indlæg om 3D visualisering og hvordan man kan bruge data fra CT Scanning til at optimere simuleringer af processer, og på den måde effektivisere sin produktudvikling, produktion og kvalitetssystem.

På mødet deltog også Tomas Lundqvist fra MAX-LAB i Lund og han fortalte om MAX IV – den fremtidlige ’jätteröntgen’, som er den nye røntgen facilitet i Lund. Man kan finde mere information om MAX-LAB og MAX IV her  https://www.maxlab.lu.se
 

Forårets CT Scanning Erfa møde blev afholdt den 15. maj, hos SP i Danmark (en del af SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut A/S), der har adresse i Sydhavnen i København.

Den 15. maj 2014 var der Erfa-gruppe møde på SP i Danmark (en del af SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut A/S) der har adresse i Sydhavnen, København. De 35 deltagere fik en spændende rundvisning i laboratorierne, hvor der var rigtigt meget udstyr og instrumenter at vise frem. De havde også mulighed for at høre præsentationen vedrørende detektorer, billedbehandling og den seneste teknologi indenfor røntgen kilder. Derudover var der en præsentation vedrørende lovgivning og krav i forhold til at arbejde med røntgen instrument og systemer, hvor en repræsentant fra Statens Institut fra Strålebeskyttelse gjorde gruppen klogere omkring hvorfor nogle processer i forhold til lovgivning kan være langsomlig.

Stor tak til alle deltagere og indlægsholder for at bidrage til endnu et interessant og værdiskabende møde.

 

Januar 2014 - LEGO Systems A/S

Den 16. januar 2014 blev der holdt møde i CT Scanning Erfa gruppen. Mødet blev holdt hos LEGO i Billund med cirka 40 deltagere. Udover præsentationer vedrørende forskellige aspekter omkring CT Scanning af de deltagende virksomheder og medfølgende diskussioner, inkluderede mødet en rundtur i LEGO’s produktion. Her fik man et indblik i hvor stort et produktionssystem det er og hvad der kræves med hensyn til kvalitetskontrol og tidsplaner for at lave en enkelt legoklods – meget spændende.
En rigtig god dag og en stor tak til værten og til hele Erfa gruppen for deres deltagelse og entusiasme

 

Maj 2013 - Måling og Kvalitet, Teknologisk Institut

 

Oktober 2012 - Grundfos

 

April 2012 - Måling og Kvalitet, Teknologisk Institut: