Evaluering og effektmåling af uddannelsen for medarbejdere og ledere på deponier

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202644

Evaluering og effektmåling af uddannelsen for medarbejdere og ledere på deponier

I 2001 blev der af Miljø- og Energiministeriet under lov om miljøbeskyttelse udarbejdet bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg, som er rammesættende for de fire kurser, som denne evaluering vedrører. Bekendtgørelsen fastslår, at medarbejdere og ledere, der arbejder på deponeringsanlæg, fremover skal have henholdsvis et A-bevis og et B-bevis. Det overordnede formål er, at alle, der arbejder med deponering af affald, i størst mulig udstrækning er bevidste om og ansvarlige i forhold til mindst mulig belastning af det ydre miljø og størst mulig hensyntagen til medarbejdernes arbejdsmiljø.

Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI), under hvem affaldsbranchen hører, søgte og fik i 2005 midler fra den Tværfaglige Udviklings Pulje i Undervisningsministeriet til at gennemføre en evaluering af de fire kursusmoduler. Formålet med evalueringen var at undersøge, om uddannelserne havde haft en effekt på den måde, arbejdet foregik på deponierne og i givet fald hvilken. Med andre ord ville Efteruddannelsesudvalget - og Undervisningsministeriet - have at vide, om den store indsats, som det har været i 2006 at få alle medarbejdere på alle deponier til at gennemføre og bestå uddannelsen, havde været en god investering.

Der gennemførtes naturligvis på denne uddannelse som på alle andre uddannelsesforløb en tilfredshedsmåling i Vis Kvalitet, som efteruddannelsesudvalget kunne følge med i, og både udvalget og ministeriet havde da også stillet krav om, at Vis Kvalitet data skulle inddrages i denne undersøgelse. Vis Kvalitet, som gennemføres umiddelbart ved kursernes afslutning. opfanger kursisternes umiddelbare tilfredshed med den uddannelse, de lige har været igennem, og deres forventninger til efterfølgende at kunne anvende den nye viden.

I forbindelse med evalueringen og effektmåling, begge dele udelukkende kvalitativt baseret, blev 12 deponier besøgt før, under, umiddelbart efter og 3 måneder efter kurset. Evalueringen og effektmåling viste, at det ikke mindst for medarbejderne havde haft en effekt, at de havde gennemført uddannelsen. De var blevet mere bevidste om deres eget (med)ansvar for sikkerhed og det fysiske arbejdsmiljø, og de havde fået mere forståelse for og fokus på de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med affaldshåndtering.

Rapporten kan du læse her: