Fødevarekontaktmaterialer - skal overholde både dansk og europæisk lovgivning

Inge Bondgaard Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 91.

Fødevarekontaktmaterialer

Fødevarekontaktmaterialer - skal overholde både dansk og europæisk lovgivning

Virksomheder skal kunne dokumentere, at alle materialer og genstande, som kommer i kontakt med fødevarer, er egnede til formålet.

Myndighederne stiller høje krav om dokumentation

Fødevarekontaktmaterialer er underlagt helt særlige krav. Kravene er beskrevet i EU-forordning 1935/2004. Forordningen omhandler materialer og genstande, der er bestemt til direkte eller indirekte kontakt med fødevarer. Ifølge forordningen skal fødevarekontaktmaterialer være inaktive, så de ikke afgiver stoffer til fødevarerne i mængder der kan:

  • Frembyde fare for menneskers sundhed
  • Forårsage uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning
  • Forårsage forringelse af fødevarernes organoleptiske egenskaber.

Virksomheder, der producerer eller importerer fødevarekontaktmaterialer, skal:

1. Være registreret hos Fødevarestyrelsen
2. Have en egenkontrol
3. Kunne fremvise overensstemmelseserklæringer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?
Teknologisk Institut, Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium kan være behjælpelig med:

  • Rådgivning om gældende lovgivning på området, herunder rådgivning om, hvilke fødevarekontaktmaterialer, der er omfattet af lovgivningen
  • Rådgivning om sammensætning af specielle analyseprogrammer med udgangspunkt i materialets sammensætning og anvendelse
  • Total og specifik migration til fødevaresimulanter iht. gældende lovgivning og internationale standarder
  • Udarbejdelse af dokumentation til overensstemmelseserklæringer og udarbejdelse overensstemmelseserklæringer
  • Analyse for relevante stoffer i forbindelse med fødevarekontaktmaterialer, som fx tungmetaller, primære aromatiske aminer (PAA), vinylchlorid og isocyanter.