Læse- og skriveudfordringer på dagsordenen inden for SOSU-området

Eva-Carina  Nørskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202396

Læse- og skriveudfordringer på dagsordenen inden for SOSU-området

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og sundhedsområdet (EPOS), Mærsk Nielsen HR og Teknologisk Institut har samarbejder om et projekt, der skulle inspirere til at styrke samarbejdet mellem skoler og arbejdspladser om udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer.

Der er stigende krav til medarbejdernes læse- og skrivekompetencer både inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Dette skyldes øgede krav til bl.a. dokumentation, udarbejdelse af handleplaner og skriftlig kommunikation både i relation til de interne arbejdsprocesser på arbejdspladsen og i relation til brugere, borgere og pårørende.

For mange medarbejdere vil der være motivation at hente, når en indsats rettet mod læsning og skrivning bliver koblet tæt til medarbejderens jobfunktioner og til den faglige opkvalificering. En styrkelse af de basale færdigheder i dansk kan desuden understøtte et solidt fagligt udbytte af uddannelsen og samtidig give lyst og mod på mere faglig efteruddannelse.

Hvis udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer skal lykkes, kræver det en indsats på flere felter – både på arbejdspladser og hos AMU-udbydere. Helt centralt for indsatsen er også en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem skoler og arbejdspladserne inden for området.

Med det sigte var formålet med projektet at udvikle et inspirationsmateriale med eksempler på, hvordan samarbejdet kan styrkes mellem skoler og arbejdspladser inden for såvel det pædagogiske område som social- og sundhedsområdet om udvikling af AMU-målgruppens læse-, skrive- og regnekompetencer.

Du kan læse rapporten her: