Lean Thinking - Typiske resultater med Lean

Kry  Herholdt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 37 13.

Lean Thinking - Typiske resultater med Lean

Slank produktion giver større overskud

Lean Manufacturing er hot i erhvervslivet som værktøjet, der kan vende røde tal til sorte. Kursisterne strømmer nu til kurser om den trimmende produktionsform, der fjerner alt spild, alle overflødige aktiviteter og fejl. Gevinsten er en mere effektiv og rentabel produktion. Teknologisk Institut er i gang med at udvikle sine tilbud til virksomheder om rådgivning og uddannelse i anvendelsen af Lean Manufacturing.

- Lean Manufacturing handler om at bruge sund fornuft til at løse opgaverne rigtigt første gang til gavn for kunden og virksomheden selv. Allerede ved den første kundekontakt er det vigtigt at omsætte kundens ønsker til noget, virksomheden kan levere, og derefter have de rigtige råvarer klar, sikre produktets flow og dermed sørge for, at kunden får sin vare til tiden.

I arbejdet med Lean Manufacturing er det ikke usædvanligt at kunne halvere gennemløbstiden, reducere både materialespildet og lagerbeholdningen til en fjerdedel og samtidig øge produktionskapaciteten med 50 procent.

Begrebet Lean Manufacturing blev første gang introduceret for ti år siden i en stor rapport, der var bestilt af den amerikanske bilindustri. Baggrunden var, at bilfabrikanterne til stadighed undrede sig over, hvordan deres japanske kollegaer kunne producere flere biler med færre folk, mindre fabrikker og lavere investeringer. Rapporten afslørede, at den japanske bilindustri og i særdeleshed Toyota siden Anden Verdenskrig systematisk havde arbejdet med metoder til at minimere alt spild, som de kaldte "Muda". Denne rapport igangsatte tankerne om Lean Manufacturing.

Ledelsen går forrest

Lean Manufacturing fokuserer på at fjerne spild, som kan opdeles i følgende kategorier:

  1. Ventetid – minimering af al spildtid.
  2. Transport – produkterne skal flyttes hensigtsmæssigt i produktionen.
  3. Proces – spild af både tid og materialer, fordi processen ikke er optimeret.
  4. Lagre – i princippet er alle lagre spild, varer må ikke stå stille under produktionen.
  5. Håndtering – produktets design skal optimeres, så efterfølgende montering kan ske optimalt.
  6. Fejl – alle fejl er spild.
  7. Overproduktion – overskydende produktion resulterer i spild eller varer, der skal på lager.

- Får man som virksomhedsleder sat de 7 spildtyper i fokus, kan man nå meget langt med at trimme produktionen. Tilsvarende kan der være meget at hente ved at optimere de administrative processer som led i Lean-tankegangen. Men det er lettere sagt end gjort. Mange forsøger at gøre det, men når det kommer til stykket, kræver det, at man arbejder systematisk og vedholdende med at trimme virksomheden. Derfor er det vigtigt, at ledelsen får kridtet banen af, inden processen kan brede sig i virksomheden.

Konsolidering og overlevelse

Der findes flere teknikker til at få Lean Manufacturing til at forankre sig i virksomheden. Primært handler det om at identificere, hvilke aktiviteter der skaber værdi - hvad er det, kunden vil betale for? Derefter skal virksomheden skabe det rigtige flow i produktionen. Dernæst indføre "pull–princippet", det vil sige, at det er kunderne, der trækker varen gennem produktionssystemet. Endelig fastholdelse og konsolidering ved hjælp af vedvarende og systematiske forbedringer.

- Selvfølgelig er bagsiden af Lean Manufacturing for medarbejderne, at nogle arbejdsopgaver bliver overflødiggjort. Hvis man omvendt ikke trimmede virksomheden kunne det være, at den ikke længere kunne eksistere. Mange virksomheder har simpelthen ikke råd til at lade være.

Se den samlede oversigt over Teknologisk Institut's kurser indenfor Lean, 5S, TPM, Navigatør og generel procesoptimering