Litteratur om Lean

Kry  Herholdt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 37 13.

Litteratur om Lean

Klassikere

Imai, Masaaki (1986), Kaizen – The Key to Japan’s Competitive Success, Random House Business Division, New York.
“Grundbogen” om Kaizen.

Nørby, Merete (1992), Just-in-Time: en uopnåelig vision, en uophørlig læreproces. Samfundslitteratur, København.

Ohno, Taichii (1988), Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, Inc., Cambridge MA.
Dette er Ohnos egen version af, hvorledes han var drivkraften bag udviklingen af Toyota Production System.

Shingo, S. (1988), Non-Stock Production: The Shingo System for Continuous Improvement, Productivity Press, Inc., Cambridge, MA.
Sammen med Taichii Ohno var det Shingo, som udviklede Toyota Production System. Shingo var imidlertid konsulent (hos Toyota såvel som hos andre virksomheder). I denne bog beskriver Shingo de principper, værktøjer og teknikker der skal til for at realisere et Non-stock produktionssystem. Det er utroligt interessant at se de mange skemaer, fotos osv. Dem kan der hentes megen inspiration i.

Shingo, S. (1989), A Study of the Toyota Production System: From an Industrial Engineering Viewpoint, Productivity Press.
Shingo er den anden fader til JIT. Her er hans beskrivelse af TPS.

Suzaki, K. (1987), The New Manufacturing Challenge: Techniques for Continuous Improvement, The Free Press, New York.
Suveræn introducerende bog til Just-in-time værktøjerne, og derved også til Lean værktøjerne. Kan være en inspiration for, hvorledes værktøjerne kan formidles videre i praksis.

Womack, J. P., Jones, D.T. and Roos, D. (1990), The Machine That Changed the World.
Bogen, som introducerer Lean til en bred kreds og resultatet af IVMP forskningsprojektet. I virkeligheden er der tale om en benchmarking-bog, som endnu engang demonstrerer det store forspring, visse japanske virksomheder har.

Lean Thinking

Bicheno, J. (2000), The Lean Toolbox, 2. Edition, PICSIE Books, Buckingham, England.
En grundbog og meget praktisk orienteret.

Hines, P., Lamming, R., Jones, D., Cousins, P. and Rich, N. (2000), Value Stream Management: Strategy and Excellence in the Supply Chain, Financial Times – Prentice Hall, Harlow, England.
Denne bog beskriver 7 value stream værktøjer (ikke VSM), som kan være relevante i konkrete virksomhedsanalyser.

Imai, Masaaki (1997), Gemba Kaizen: A commonsense, low-cost approach to management, McGraw Hill, NY.
Utrolig god til at præcisere de fundamentale elementer for at sikre medarbejderinddragelse. Den er et must for dem, der vil arbejde med Kaizen på gulvet.

Liker J.K. (2004) The Toyota Way - 14 Management Principles from the world's greatest manufacturer" McGrawhill, New Yourk, NY

Womack, J.P. and Jones, D.T. (1996),  Lean Thinking: Banish Waste and create wealth in your corporation. Touchstone Books, London.
Det er denne bog, som introducerer de fem lean principles.

Nye perspektiver på Lean

Burton, T.T. and Boeder, S.M. (2003), The Lean Extended Enterprise: Moving Beyond the Four Walls to Value Stream Excellence, J.Roos Publishing with APICS.

Drew, J,. McCallum, B, Roggenhofer, S (2004) Journey to Lean - Making operational change stick", Palgrave Macmilland, Houndsmills, England

Harry, Mikel and Schroeder, R. (2000), Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolutionalizing The World’s Top Corporations, Currency, New York.
Den centrale bog i udbredelsen af Six Sigma. Meget amerikansk og ikke særligt værktøjspræget, men god at kende.

Laria, A.C., Moody, P.E., and Hall, R.W. (1999), ”The Kaizen Blitz: Accelerating Breakthroughs in productivity and performance”, John Wiley & Sons, Inc., New York.

Rich, N. (2001), ”Total Productive Maintenance: The Lean Approach”, Liverpool Business Publishing.

Schonberger, R.J. (2001), Let’s fix it! Overcoming the Crisis in Manufacturing, The Free Press, New York.

Sharma A. and Moody P.E. (2001) "The Perfect Engine: How to Win in the New Demand Economy by Building to Order with fewer Resources", The Free Press, New York, NY