Netværk og partnerskaber

Knud Erik Hilding-Hamann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72201421

Center for Idé & Vækst, Netværk og partnerskaber

Netværk og partnerskaber

Det har stor betydning for din virksomhed, når I deltager i netværk, partnerskaber og andre professionelle relationer. Forbindelser til eksterne parter kan ofte kaste nyt lys over egen virksomhed og give inspiration og viden til udvikling - og dermed sikre fremdrift i virksomheden.

Hos Teknologisk Institut arbejder vi aktivt med at etablere nye og styrke eksisterende netværk og partnerskaber. Vi mener, det er vigtigt, at virksomheder får konkret, handlingsorienteret viden, der kan styrke deres konkurrenceevne og vækst.

Du får adgang til viden, du ikke vidste, du manglede, og viden, du ikke kunne finde andre steder. Denne adgang til inspiration, viden og udvikling er det bedste springbræt for dig, der vil igangsætte innovative tiltag i din virksomhed og sikre den fortsatte udvikling. Hvad enten der er tale om lukket eller åben intern udvikling, eller udvikling gennem partnerskaber i store som små projekter, styrker du forløbet og resultatet gennem deltagelse i vækstgrupper, innovationsnetværk og partnerskaber.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Vækstgrupper og Produktionsforum (Holstebro)
  Formålet er at samle virksomheder i Holstebro Kommune i et netværk, hvor der skal arbejdes med virksomhedernes udvikling og deres muligheder for at samarbejde. Fordelen ved at indgå i samarbejdet kan for eksempel være fælles indkøbsalliancer, fælles udnyttelse af produktionskapacitet, fælles ansættelser eller fælles innovationsprojekter. Potentialet er enormt. Læs mere her.
 • Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro)
  Formålet med Innovationsnetværket for Produktion er at bygge bro mellem videninstitutioner og produktionsvirksomheder med henblik på at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og sikre arbejdspladser. Læs mere.
 • Serviceplatform
  Et landsdækkende innovationsnetværk, der bringer virksomheder og forskere tættere på hinanden, så virksomheder får smidig og målrettet adgang til viden om serviceinnovation. Læs mere.
 • Invio
  Et landsdækkende innovationsnetværk, der styrker viden om oplevelsesøkonomi gennem ny forskning, videndeling, matchmaking og samspil mellem virksomheder og videninstitutioner. Virksomhedernes evne til udvikling og innovation styrkes, så der i sidste instans skabes øget vækst og beskæftigelse i erhvervslivet. Læs mere.
 • Rethink Resources - Ressourceeffektiv produktion
  Projektet har til formål at etablere et innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign. Centret tilbyder ny viden om produktdesign (designmetoder og materialer), produktionsmetoder (automatisering og logistik), end-of-life (lukkede kredsløb, levetidsforlængelse og materialestrømme) samt nye grønne forretningsmodeller. Læs mere.
 • Challenge:Water
  Formålet med projektet Challenge:Water er at udvikle Region Midtjyllands virksomheder inden for vandområdet og forsøge at skabe en pendant til vindmølleeventyret. Læs mere.
 • Nationalt Vandtestcenter
  Nationalt Vandtestcenter har til formål at hjælpe danske virksomheder med at teste ideer og nye produkter inden for vandhåndtering og klimatilpasning. Vandtestcentret hjælper virksomheder med at etablere innovations- og testsamarbejde med universiteter, testeksperter og potentielle aftagere af løsningen. Læs mere.
 • iPower
  En strategisk platform, hvor universiteter og industrielle partnere arbejder sammen om innovations- og forskningsaktiviteter med henblik på at udvikle intelligent styring af decentralt strømforbrug. iPower forbinder forskning, innovation og demonstration til egentlig produktudvikling ved at angive teknologier, krav og metoder til Smart Grid-produkter. Læs mere.