Optimer din produktion i dag!

Søren Peter Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 59.

AutomationsTjek.

Optimer din produktion i dag!

Hver eneste dag øges fokus på optimering af danske virksomheders produktion. Dette sker fordi lønniveauet i Danmark er så højt i forhold til andre lande, at danske virksomheder ikke kan fastholde deres konkurrenceevne, hvis ikke de optimerer produktionen. Men hvordan kan det gøres? Svaret er enkelt: automation.

Den danske afdeling af MAN Diesel & Turbo har længe haft fokus på optimering af produktion ved hjælp af automation og har løbende lavet store investeringer på området. Virksomheden vil dog gerne optimere yderligere igennem automation, men udfordringen har været at finde ud af hvordan. Opgaven med at vurdere, hvilke automationstiltag ens virksomhed har brug for, kan nemlig forekomme uoverskuelig, men det er der råd for. MAN Diesel & Turbo kontaktede derfor Teknologisk Institut, som yder et såkaldt AutomationsTjek, og derfra er det gået fremad.

Hvad er et AutomationsTjek?
Et AutomationsTjek er et tilbud om gennemgang af en virksomhed med henblik på at øge produktiviteten og indtjeningen, samtidig med at der sættes fokus på at forbedre arbejdsmiljøet for virksomhedens medarbejdere. Automationskonsulent ved Teknologisk Institut, Poul Køstner, som har foretaget automationstjekket ved MAN Diesel & Turbo, forklarer en af de mange fordele ved et AutomationsTjek: "Når man går op og ned af de samme ting i ens virksomhed hver dag, lægger man mange gange ikke mærke til hvilke ting der kunne ændres og forbedres. Ved et AutomationsTjek kommer der er en person udefra, som ser på virksomheden og dennes produktion med friske øjne. Virksomheden får derfor en anden indgangsvinkel til automationsløsninger ved at få et AutomationsTjek".

Produktionsleder Peter Sølvsten fra MAN Diesel & Turbo udtaler om det aktuelle AutomationsTjek hos virksomheden: "Oplevelsen var positiv, samt forløbet, hvilket startede med en snak omkring vores ønsker. Dernæst kom Poul Køstner og gennemgik de udvalgte steder, hvilket resulterede i en fyldestgørende rapport med diverse forbedringsforslag. Denne gennemgang af vores produktion kunne vi godt selv have foretaget, men da vi har så mange andre opgaver, er der ikke tid til det i hverdagen. Automationstjekket har også hjulpet os med at belyse hvilke områder, der giver størst effekt at ændre, så vi nu kan komme videre".

Teknologisk Instituts medarbejdere, som udfører disse AutomationsTjek, besidder mangeårige erfaringer i at indføre automation i hele den industrielle sektor og er derfor godt rustet til at gennemgå den givne virksomheds produktion og derefter udfærdige en endelig rapport. "Vi er nogle gamle rotter i denne branche og har alle forudsætninger for at give virksomheden den bedste vurdering af mulighederne for optimering", siger Poul Køstner.

Hvad får jeg ud af et Automationstjek?
Når en automationskonsulent fra Teknologisk Institut har været på besøg i din virksomhed for at gennemgå produktionen, bliver der udfærdiget en rapport omkring de problemstillinger der på nuværende tidspunkt findes i virksomheden. Der vil i forbindelse med hver problemstilling være fremlagt et decideret, konkret forslag til hvordan dette problem kan løses ved hjælp af automation og rapporten bliver derefter gennemgået med den enkelte virksomhed. På denne måde er virksomheden godt rustet til at tage det næste skridt på automationsrejsen. Også her kan Teknologisk Institut hjælpe. "Efter automationstjekket kan vi hjælpe virksomheden videre - både helt eller delvist. På grund af vores store erfaring og mange kontakter indenfor branchen kan vi bl.a. være behjælpelige med at skrive kravspecifikationen til en evt. robotinvestering i virksomheden og derefter stå for kontakten til den rette forhandler. Vi kan ydermere hjælpe med at optimere og gennemgå sikkerheden omkring automationsopgaven", udtaler Poul Køstner.

Stor fokus på automation
Det bliver mere og mere tydeligt, at robotter besidder et enormt potentiale for danske industrivirksomheder, da de kan være med til at styrke dansk produktions konkurrenceevne i forhold til lavtlønslande. Derfor er Teknologisk Institut også partner i et andet initiativ med fokus på automatisering.

500 danske produktionsvirksomheder bliver netop nu kontaktet med henblik på at deltage i en storstilet analyse af danske virksomheders erfaringer med automatisering. Med udgangspunkt i analysens resultater, der indgår i projektet AIM (Avanceret Automations Investerings Model), udvikles et online benchmarkingværktøj, der skal hjælpe danske fremstillingsvirksomheder til at vurdere deres gevinster ved at satse på avanceret automatiseringsteknologi. Effekten er et højeffektivt, dansk produktionsapparat, der er konkurrencedygtigt med lavtlønslande.