Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Eva-Carina  Nørskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202396

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport

Mange chauffører inden for bus- og godstransport har store udfordringer med at læse, skrive og regne på det niveau, der er behov for i virksomhederne. Det har konsekvenser for både virksomheden og medarbejdere, fordi de manglende basale færdigheder påvirker den måde arbejdsopgaverne løses på. Desuden kan manglende læse-, skrive- og regnefærdigheder være en væsentlig barriere for faglig kompetenceudvikling gennem deltagelse i efteruddannelse.

Det er derfor vigtigt, at medarbejdernes basale færdigheder i dansk og matematik udvikles. Hos nogle medarbejdere skal motivationen findes i forhold til løsning af arbejdsopgaverne i virksomheden, mens andre i højere grad finder motivationen ved, at de oplever læse-, skrive- eller regneudfordringer i privatlivet.

AMU-udbyderne har en vigtig opgave med at sætte læse-, skrive- og regnevanskeligheder på dagsordnen hos virksomhederne. Dette gælder både ved konsulentbesøg i virksomheden, og når medarbejderne deltager i efteruddannelse. Et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder er derfor en væsentlig løftestang for at fremme, at flere chauffører får styrket deres basale færdigheder, og at flere deltager i efteruddannelse. AMU-udbyderne kan spille en helt central rolle i forhold til udvikling af de kortuddannede AMU-deltageres basale færdigheder i dansk og matematik.

Til det formål er der udviklet et idékatalog med inspiration til, hvordan skoler kan styrke dialogen og samarbejdet med virksomheder og deres medarbejdere om læse-, skrive- og regnevanskeligheder.

Idékataloget indeholder fakta om og gode ideer til, hvilke tiltag AMU-udbydere kan tilbyde virksomheder og medarbejdere. Det handler bl.a. om vurdering af de basale færdigheder i dansk og matematik/regning, tilbud om Forberedende Voksenundervisning (FVU), kombinerede AMU- og FVU-forløb, ordblindeundervisning eller sprogundervisning samt tilbud om tekniske hjælpemidler til læsning og skrivning.

Download idékataloget her: