Trafiklysmodellen – en vej til lærerkvalificering

Eva-Carina  Nørskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202396

Trafiklysmodellen – en vej til lærerkvalificering

Projektets formål har været, at videreudvikle og afprøve et bedømmelsesværktøj til vurdering af AMU- kursisters praktiske færdigheder (Trafiklysmodellen) som case for et lærerkvalificeringsforløb. Målgruppen har været faglærere tilknyttet kran- og truckcertifikatuddannelsen.  

Baggrunden for en videreudvikling af nye trafiklys skal ses i lyset af, at den gængse bedømmelsespraksis af praktiske færdigheder har været præget af en ’fejlfokuserings’-kultur.

Igennem projektet er eksisterende erfaringer udviklet og udbredt til en bredere gruppe af faglærere, ved at arbejde med modeller for gensidig læring i praksis. Projektet har, gennem erfaringsudveksling og metodeudvikling, arbejdet frem mod en ændret praksis i inddragelsen af det nye værktøj.

Resultatet af udviklingsprojektet er et udbygget og komplementeret bedømmelsesværktøj, samt et pædagogisk vejledningsmateriale med modeller for anvendelse af værktøjet i undervisningssituationen, der kan anvendes bredt af faglærerne på de relevante certifikatkurser.

Derudover kan materialet fungere som inspiration for øvrige efteruddannelsesudvalg, de øvrige certifikatuddannelser og uddannelser, hvor det praktiske element er central for bedømmelse.

Du kan læse forløbsrapporten samt den pædagogiske vejledning her: