1.3 millioner kroner til udvikling af en æblehøstrobot

æbler på gren

1.3 millioner kroner til udvikling af en æblehøstrobot

Kilde: www.robocluster.dk

æbler på en gren til robothøstRoboCluster igangsætter et nyt projekt om udvikling af en robot til automatisk frugtplukning. Med en bevilling på 1.3 millioner kroner fra Fødevareministeriet vil danske frugtavlere og eksperter fra Teknologisk Institut udvikle en banebrydende, ny og innovativ robot, der automatisk, effektivt og nænsomt kan plukke modne frugter fra træer.

Pressemeddelelse 31. maj 2007

Robotklyngen RoboCluster igangsætter et nyt projekt om udvikling af en robot til automatisk frugtplukning. Med en bevilling på 1.3 millioner kroner fra Fødevareministeriet vil danske frugtavlere og eksperter fra Teknologisk Institut udvikle en banebrydende, ny og innovativ robot, der automatisk, effektivt og nænsomt kan plukke modne frugter fra træer.

Det brugerdrevne innovationsprojekt udspringer af en henvendelse fra en gruppe danske frugtavlere, der ønsker en robot til æbleproduktion. Avlerne er stærkt afhængige af sæsonarbejdere til sikring af høsten, og det danske lønniveau presser frugtavlernes konkurrenceevne. Det kalder på en procesoptimeret produktion i de danske frugtplantager, hvor det manuelle arbejde i forbindelse med beskæringen, udtyndingen og især høst af æblerne reduceres til fordel for en effektiv, fleksibel og automatiseret metode.

- Robotteknologien vil være med til at fjerne de ensidige hårde arbejdsbelastninger som plukning af frugten er, og den vil afhjælpe vores behov for arbejdskraft i sæsonen. For selv om der pt. er ledig arbejdskraft uden for Danmarks grænser, vil det på lang sigt ikke være en holdbar løsning. Jeg tror også, at vi med robotteknologi vil kunne høste frugten ud fra andre modenhedsparameter end dem, der bruges i dag. Fx at frugten høstes i størrelser og sorteres allerede i plukningen, hvilket vil gøre det efterfølgende salg mere rationelt. Ligesom jeg ser muligheder inden for sygdomsbekæmpelse, frugtudtynding og præciseret bladgødskning, hvor vi kan optimere den anvendte næringsstoftilførsel, siger Jan Jager fra Kærsbo Frugtplantage.

Brugerdrevet innovationsprojekt

Med udgangspunkt i frugtavlernes behov og en bevilling på 1.3 millioner kroner fra Fødevareministeriet etablerer RoboCluster nu et innovationsprojekt om udvikling af en robot, der kan øge produktkvaliteten, optimere høstkapaciteten og forbedre arbejdsmiljøet. Samtidig skabes grobund for en højteknologisk fremstilling af avanceret udstyr og robotter til frugtavl med et internationalt afsætningspotentiale.