230 mio. kr. til innovation i virksomheder - 2011

Andras Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

230 mio. kr. til innovation i virksomheder - 2011

Med 7 nye innovationskonsortier får 55 virksomheder nu mulighed for at innovere i tæt samspil med forskere og rådgivere. Analyse viser, at virksomheder i innovationskonsortier får op til 20 mio. kr. højere værditilvækst end sammenlignelige virksomheder.

 • Byer skal være robuste overfor skybrud og kunne udnytte vandressourcerne bedre
 • Nye metalmaterialer skal på en gang både være lettere og stærkere
 • Opdrættede fisk skal have højere kvalitet og forurene mindre
 • Nye plantetyper skal sikre sundere fødevarer
 • Restprodukter fra landbrug, fødevarer og foderindustri skal omsættes til naturlige ingredienser og energi

Det er nogle af de udfordringer, som de 7 nye innovationskonsortier vil arbejde på at løse de kommende år. Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet støtter konsortierne med 92 mio. kr., og derudover lægger parterne selv 138 mio. kr..

- Det er utrolig vigtigt, at forskningen på de danske forskningsinstitutioner bliver målrettet behovene i de danske virksomheder. Derfor lægger vi i Rådet for Teknologi og Innovation meget stor vægt på, at projekterne tager udgangspunkt i et konkret udviklingsbehov hos de deltagende virksomheder, og at virksomhederne bliver inddraget i både formuleringen og gennemførslen af projekterne, siger Lars Mikkelgaard-Jensen, formand for Rådet for Teknologi og Innovation. 

Innovationskonsortier skaber vækst i virksomhederne
I innovationskonsortier samarbejder virksomheder med offentlige forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivere som f.eks. Godkendte Teknologiske Service-institutter (GTS). En analyse fra Rådet for Teknologi og Forskning viser, at virksomheder, der deltager i innovationskonsortier, i løbet af 10 år oplever en værditilvækst, der er cirka 20 mio. kr. højere end tilsvarende virksomheder, der ikke har deltaget i et innovationssamarbejde.

- Viden skaber vækst og innovation i virksomhederne. Der er store gevinster at hente, hvis vi sikrer et tæt samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Innovationskonsortierne er i den forbindelse et af rådets vigtigste indsatsområder, siger Lars Mikkelgaard-Jensen.

Yderligere oplysninger
Lars Mikkelgaard-Jensen, formand for Rådet for Teknologi og Innovation via kontorchef Thomas Alslev Christensen i Forsknings- og Innovationsstyrelsen på tlf: 33 92 9373 eller e-mail: tac@fi.dk.
Britta Vegeberg, specialkonsulent i Forsknings - og Innovationsstyrelsen på tlf: 72 26 55 05, eller e-mail:bve@fi.dk.

Fakta om innovationskonsortier

 • I de 7 innovationskonsortier skal 55 virksomheder samarbejde med 14 forskningsinstitutioner og 9 almennyttige rådgivningsparter.
 • Rådet for Teknologi og Innovation har medfinansieret 77 innovationskonsortier siden 2003 inklusive de 7 nye. Heraf er 55 stadig i gang.
 • Samarbejdet varer typisk 3-4 år og kræver aktiv deltagelse af alle parter.
 • Det fælles projekt skal udvikle ny forskningsbaseret viden og skabe grundlag for innovation i danske virksomheder fremover. 
 • Når projektet er slut, skal den opbyggede viden omsættes til rådgivningsydelser, der kan stilles til rådighed for andre virksomheder med interesse for resultaterne.