AM Værktøj - Data skal sikre hurtigere omstilling af maskinerne

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

AM Værktøj - Data skal sikre hurtigere omstilling af maskinerne

Indtil for nylig har AM Værktøj ikke haft fokus på at blive datadreven. Men nu har virksomheden taget de første skridt i den retning. Man er startet i det små og implementerer løbende nye tiltag med udgangspunkt i data.

Om virksomheden
AM Værktøj blev startet i en garage tilbage i 1973 og har gennem årene udviklet sig til en virksomhed med godt 50 mand. Inden for de seneste år er virksomheden for alvor vokset, og man er blevet en international spiller på markedet. I dag udgør eksportandelen omkring 60 procent af omsætningen, og man er i særdeleshed stærk i Norden og på det tyske marked.

Virksomhedens hovedaktivitet er at lave industriværktøj til et bredt udsnit af industrien. Nogle af de største kunder kommer fra bilindustrien og fra offshoreindustrien. Langt de fleste værktøjer udføres på specialordre, da de ofte skal indgå i et meget komplekst og specialiseret produktionsapparat hos kunden. Kunden kommer typisk med nogle helt specifikke krav, hvorefter AM Værktøjs konstruktører udvikler værktøjet, inden det til sidst produceres. Ud over specialproduktion af industriværktøjer har AM Værktøj også bearbejdning af materialer og produktion af færdige emner til kunder. Denne del fungerer som en batch-produktion, hvor kunderne ofte selv kommer med de tekniske tegninger og specifikationer, som AM Værktøj producerer ud fra.

Udvikling i dataanvendelse
Indtil for få år siden havde AM Værktøj ikke haft fokus på at opsamle og anvende data på trods af, at produktionen faktisk er ret højteknologisk. Det hænger i høj grad sammen med, at smedebranchen er en klassisk håndværkerbranche, som generelt ikke har haft tradition for at arbejde datadrevet. Vendepunktet kom, da AM Værktøj fik en professionel bestyrelse, som simpelthen stillede krav til ejerne om, at man skulle have et øget fokus på procesoptimering og kvalitetssikring gennem brug af data. Fra både bestyrelsens og ejerkredsens side er der et klart ønske om at gå fra at være en mindre smedevirksomhed til at blive en større værktøjsfabrik, og det kræver blandt andet, at man udvikler sig på datadelen.

Det første konkrete skridt var at oprette en lean- og kvalitetsstilling personificeret ved Mads Lundvald-Meyerhoff. Stillingen har kun eksisteret i et års tid, og Mads er pt. den eneste, som arbejder målrettet med brug af data. Man startede helt fra scratch med at notere start- og stoptider for en maskine i et papirskema i et par måneder, indtil man fik implementeret et datasystem, som kunne varetage det digitalt. AM Værktøj har efterhånden fået sat et system op, hvor maskinerne leverer data direkte til en central database. Dog er der stadig data, som skal fødes manuelt ind i systemet.

”Da virksomheden er vokset ret hurtigt de senere år, har det givet os et efterslæb på datadelen. Nu har vi taget nogle skridt i den rigtige retning, hvilket også har været en god modningsproces for både ledere og medarbejdere i virksomheden”. Mads Lundvald-Meyerhoff, lean- og kvalitetschef, AM Værktøj.

I forhold til at sikre større effektivitet i produktionen er man nu begyndt at opsamle procesdata som f.eks. udnyttelsesgrad, maskineffektivitet og fejltyper. Man har valgt en tilgang, hvor man nærmest griber det an maskine for maskine og indfører tiltag, som baserer sig på et solidt datagrundlag. Lige nu har man gang i et projekt med omstillingstider på forskellige maskiner. I deres branche er omstilling af maskiner nemlig utrolig vigtig. Der bruges megen tid på det, og omstillingsperioden er spildtid, da maskinen står stille. Omstillingsprocessen strækker sig fra, at man stopper maskinen og tager det forrige emne ned, indtil man starter igen på næste emne. Herimellem skal maskinen opsættes og programmeres til det nye emne. AM Værktøj er nu begyndt at analysere alt det data, som opsamles undervejs i denne proces, for at finde ud af, hvad man kan gøre, for at omstillingsprocessen bliver mere ensartet og strømlinet.

Et andet indsatsområde, hvor dataanvendelse udgør rygraden, er kvalitetssikring. Man er begyndt at kigge på data omkring afvigelser og fejltyper for at eliminere fejl og sikre høj kvalitet. Hver gang et specialproduceret emne kasseres undervejs, koster det mange penge og skader samtidig leveringssikkerheden. Sideløbende opsamler man også data om reklamationer fra kunder, som har oplevet fejl på produkterne. Man er i AM Værktøj endnu ikke nået til et punkt, hvor man har udarbejdet en konkret strategi for brugen af data. Man har dog en klar idé om, hvilken retning man ønsker at gå med dataanvendelse fremadrettet. På nuværende tidspunkt gøres der ikke en indsats for at få større viden om sine kunder og markeder gennem data. Men det vil helt sikkert blive aktuelt på sigt. Samtidig oplever man, at behovet for en mere datastyret salgsproces, hvor sælgere og rejsemontører kan tilgå relevante data, vokser.

Gevinster og konsekvenser
Man er fra AM Værktøjs side ikke i tvivl om, at procesoptimeringen har battet indtil videre på trods af, at man ikke har været i gang på datafronten så længe. Det har ikke kun vist sig i form af effektiviseringsgevinster, men har også givet sig udslag i øget leveringssikkerhed. Generelt har man oplevet øgede krav fra kunderne i forhold til leveringssikkerheden, hvilket har været et område, der har haltet en smule for AM Værktøj. Evnen til at levere til tiden er steget stødt i takt med effektiviseringen i produktionen, og kunderne har da også givet udtryk for, at de ser en god tendens på dette område.

Barrierer og udfordringer
Det at starte helt fra bunden med dataanvendelse har selvsagt været forbundet med en masse udfordringer. Man har ikke mødt de store udfordringer i forhold til at opsamle og analysere data, da det trods alt ikke er på et særligt avanceret plan. Tilvænning til den ændrede tilgang hos både ledere og medarbejdere har til gengæld været den største generelle udfordring. Vigtigheden af øget dataanvendelse har ikke været svær at sælge til medarbejderne. Men derfra og så til også at få implementeret forskellige tiltag og ultimativt skabe værdi for virksomheden – det har været den store udfordring. Selvom data understøtter et givent tiltag, og alle parter er enige om, at det er den rigtige vej frem, kan medarbejderne hurtigt miste fokus og forfalde til at udføre arbejdet, som man plejede at gøre. Derfor har det været essentielt at have opfølgningsprocedurer til at fastholde medarbejdernes motivation. Data spiller også en central rolle i sådanne procedurer, da det har været vigtigt løbende at anskueliggøre fremskridtet ved hjælp af data.

”Man kan kigge nok så meget på data, men hvis man ikke er i stand til at anvende det gennem konkrete tiltag, er det jo ligegyldigt. Det er her, vi har haft de største udfordringer, da det kræver tilvænning at gribe tingene anderledes an”. Mads Lundvald-Meyerhoff, lean- og kvalitetschef, AM Værktøj.

Fra ledelsens side har der også været en tilvænningsperiode. Ledelsen har indledningsvis været lidt tilbageholdende i forhold til at investere i at blive mere datadreven. Fra et ’gammeldags’ ledelsesmæssigt synspunkt kan man bedre forholde sig til at investere i en ny maskine, som kan bidrage til produktionen med det samme, frem for at investere i øget kapacitet til dataopsamling og -analyse. Sidst, men ikke mindst, har man været nødt til at føle sig lidt frem i forhold til, hvordan man bedst skulle gribe implementering af nye tiltag an. I starten satte man hurtigt mellem 10-15 tiltag i gang. Men man måtte hurtigt erkende, at både medarbejderne og lederne selv mister fokus med så mange tiltag og ændringer på en gang. Det betød også, at en række tiltag ikke nåede i mål, hvilket er meget umotiverende for alle parter. Det har efterfølgende fungeret langt bedre kun at sætte få tiltag i søen ad gangen og få dem fulgt til dørs, inden man begynder på de næste tiltag.

Gode råd og erfaringer
Først og fremmest skal man som uerfaren virksomhed i dataøjemed ikke lade sig skræmme. Der vil nærmest altid være en business case i brugen af data, og det handler blot om, at man formår at identificere, hvor mulighederne ligger. For en produktionsvirksomhed, som på forhånd ingen erfaring har med dataanvendelse, er man simpelthen nødt til at starte i det små. Ved at tage udgangspunkt i en enkelt maskine og gøre sig nogle erfaringer har man nemmere ved at skabe den første lille succeshistorie. I takt med at en lille succeshistorie bliver til flere, har man også løbende fået skabt forståelse og motivation blandt ledere og medarbejdere til gradvist at arbejde datadrevet som virksomhed.

Sagt på en anden måde, så pointeres det, at det er vigtigt ikke at gabe over for meget. Hvis man starter for stort og ikke når i mål, så vil folk miste motivationen. Derfra kan det blive vanskeligt at starte på en frisk.

AM Værktøj er blandt Teknologisk Instituts 10 cases om danske virksomheder, der på forskellig vis har anvendt data. Læs de øvrige cases her.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?