Analyse og Erhvervsfremme - Viden til Tiden - Leder - Viden til Tiden nr. 18 - April 2016

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Analyse og Erhvervsfremme - Viden til Tiden - Leder - Viden til Tiden nr. 18 - April 2016

Industri 4.0 er blevet “talk of the town” i virksomheder, hovedstæder, organisationer og på universiteter. Der er stormløb på analyser, funding, strategier og teknologier. Der er grund til at være fascineret af sammensmeltningen af den digitale og fysiske verden.

I sidste nyhedsbrev præsenterede vi ny viden og resultater om Industri 4.0 set i et erhvervs- og teknologiperspektiv. For det er den arena, Industri 4.0 udspiller sig på.

Men Industri 4.0 er ikke kun nye teknologiske muligheder. Der er stærkt behov for mennesker med kompetencer og erfaring for at kunne udnytte Industri 4.0. Det kan overses i ræset med den nye teknologi. En af de helt store udfordringer er, at hvor maskiner kan sættes på algoritmer og knyttes på Internettet, så kommer kompetencer ikke på en CD, og erfaring kan ikke overføres med et USB-stik. Vi skal lære nyt.

I Center for Analyse og Erhvervsfremme på Teknologisk Institut har vi en lang tradition for at arbejde med samspillet mellem mennesker og maskiner. For maskinerne udfordrer os konstant: Ændret organisering af arbejdet, nye krav til kompetencer, nye fag på skoleskemaet fra folkeskolen til universitetet, nye krav til brugere og forbrugere og borgere. På områder, hvor teknologierne udvikler sig eksponentielt, gør kompetenceudfordringen det også.

Hvor vi i dag ser konturerne af nye udfordringer for den enkelte, sætter teknologierne måske allerede i de kommende år stort spørgsmålstegn ved hele vores samfundsorganisering. Der er grund til opmærksomhed. Det er spørgsmål, hvor vi i Analyse og Erhvervsfremme arbejder sammen med alle lige fra World Economic Forum til regeringer, arbejdsmarkedets parter og erhvervsuddannelser.

Dette nyhedsbrev samler op på vores nyeste analyser på området. Du kan bl.a. læse om fremtidens arbejdsplads, efterspørgsel efter STEM-kompetencer – og om udfordringen af den danske model, når medarbejdere bliver til crowd workers.

Nøglen til at skabe en stærk økonomi og holde Dan mark blandt de bedste er ikke blot et teknologisk spørgsmål. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om mennesker og organisering. Det kræver samfundsmæssige svar fra mange aktører. Svar, der er mindst lige så avancerede som de teknologier, der udfordrer os. Svarene skal findes, for spørgsmålene venter ikke. Industri 4.0-toget kører.

Centerchef Stig Yding Sørensen
Tlf. 72 20 27 04

Industri 4.0

Industri 4.0 er den teknologitrend, som integrerer den digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen om, at intelligente, samtænkende produktions- og service- netværk kan selvstyre elementer på kryds og tværs af den industrielle produktion, men også inden for serviceproduktion.

Sidste nyhedsbrev satte fokus på Industri 4.0 ud fra en teknologi- og produktionsvinkel. I dette nyhedsbrev er fokus på, hvad der skabes af ændrede kompetencekrav og nye måder at arbejde på, og hvordan det udfordrer både medarbejdere, virksomheder og uddannelsessystemet