Ansøgning om frugtplukkerrobot indsendt til Innovationsloven

robot med æble

Ansøgning om frugtplukkerrobot indsendt til Innovationsloven

D. 26. marts 2007 indsendte RoboCluster, i samarbejde med Teknologisk Institut, BSBiosystems og Kærsbo Frugtplantage, en ansøgning til Innovationsloven om bygning af en frugtplukkerrobot til høst af æbler.

æbleranke, lilleGrundlaget for ansøgningen stammer fra en rapport som BSBiosystems har udarbejdet for RoboCluster, og repræsenterer et forsøg på at identificere de problemer og muligheder, der er forbundet med udvikling af et robotsystem til æbler. Teknologisk Institut har derudover udviklet et banebrydende koncept til en både effektiv og skånsom måde at plukke æblerne på. 

Arbejdet i Danmark blev startet af en lille gruppe danske frugtavlere som ønskede at få undersøgt muligheden for fremstilling af en robot til æbleproduktion. De ønskede at få reduceret det manuelle arbejde i forbindelse med beskæringen, udtyndingen og især høstningen af æblerne. 

Igennem 25 år har der verden over været arbejdet på at fremstille robotter til høst af frugter og grøntsager. Inden for området æblehøst har udviklingen af mekaniske metoder generelt fulgt 3 forskellige hovedlinier: Ryste-og-gribe metoden, ryste-og-opsamle metoden og manuel-høst-hjælpemidler.

robot + hånd med æbleDa det er et meget komplekst problem at fremstille en sådan robot, som i høj grad kræver tværfaglighed, findes der til dags dato ikke nogen kommercielt anvendelig maskine til høst af æbler. Dette skyldes at der er store begrænsninger, når man har med biologisk materiale at gøre; træernes og æblernes vækst er meget tilfældig, og sammenlignet med de forhold en industrirobot normalt arbejder under, kan det virke kaotisk for denne. Derudover arbejder robotterne også udendørs under forhold som ikke altid er gavnlige for følsom elektronik.

Den indsendte ansøgning belyser et antal problemer og antyder en vej til løsning af nogle af dem.

For yderligere information kontakt
Christian Klit Johansen, RoboCluster
Email: ckj@robocluster.dk
Telefon: +45 65 50 39 89