Ansøgningen "Plant Nursing Robotics" indsendt til IKT korridoren

Plante robot

Ansøgningen "Plant Nursing Robotics" indsendt til IKT korridoren

Den 15. september indsendte RoboCluster på konsortiets vegne ansøgningen "Plant Nursing Robotics" til IKT kooridoren.

RoboCluster, Forskningscenter Bygholm, Vitus Bering Denmark, Mærsk Instituttet, Teknologisk Institut og Designskolen Kolding ønsker at bringe moderne robotteknologi ind i en innovativ udvikling og anvendelse af nye intelligente redskaber til pleje af planter og grønne arealer.

Hortibot”Plant Nursing Robotics”-projektet baserer sig på to af de tre temaer, som er prioriteret i første ansøgningsrunde for IKT-korridoren, nemlig ”IKT fra jord til bord” og ”Robotteknologi”.

Samtidig vil projektet indgå som et naturligt element i det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer, som RoboCluster sammen med en række partnere netop har fået tildelt midler til fra Rådet for Teknologi og Innovation.

Teknologicentrets hovedopgave er at igangsætte og understøtte udviklingen af kommercielle muligheder i krydsfelter mellem det robotteknologiske område og specifikke brancheområder. Teknologicenteret har fokus på fire overordnede indsatsområder, hvoraf det ene er Biologisk Produktion, som har til formål at understøtte udviklingen og anvendelsen af IKT, sensorer og robotter i jordbruget og fødevareindustrien.

Med Teknologicenteret ”i ryggen” vil ”Plant Nursing Robotics” således få det bedst mulige afsæt for en teknologisk udvikling, samtidig med at Teknologicenteret med sine aktiviteter vil kunne bidrage til at skabe en bred forankring af projektets resultater, som kan sikre en fortsat udnyttelse og udvikling, der også rækker ud over projektperioden.

Plant Nursing Robotics vil gennem formidling af viden og forskningsresultater og i samarbejde med deltagerne, både indadtil og udadtil, kortlægge den teknologiske modenhed af eksisterende og potentielle strategier indenfor pleje af planter og grønne arealer. På basis af kortlægningen, udvælges til demonstration, de mest oplagte strategier set med virksomhederne øjne. De valgte demonstrationsprojekter skal dog kunne gennemføres ved mindre tilpasninger af eksisterende teknologier fra deltagerne.

Plant Nursing Robotics forventes gennemført fra januar 2007 til august 2008 og har til formål at fastholde og styrke samspillet mellem udstyrsproducenter og forsknings- og udviklingsinstitutioner, således at deltagerne på kort sigt opnår en betydelig synergi mellem igangværende udviklingsaktiviteter, og på længere sigt et styrket netværk, øget samarbejde, samt nye visioner, mål, strategier og produkter.

Konsortiet består af følgende virksomheder:
Horsens Kommune
mh Martin Hansen A/S
EGATEC A/S
H2 Logic ApS
Cetus
Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi
RoboCluster
Teknologisk Institut
Vitus Bering
Designskolen i Kolding

Teknologisk Instituts rolle i projektet
Claus Risager fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi fortæller, at "Instituttets rolle i projektet er delt op i tre hoveddele. Den ene del handler om at kortlægge de markeds-, forretnings-og teknologimæssige muligheder for nye innovative robotløsninger på området. Den anden del handler om helt konkret at udnytte de deltagende virksomheders muligheder for ny forretnings- og produktudvikling. Den tredje del handler om at afprøve de mest lovende innovative potentialer. Her vil Instituttet fagligt set især kunne bidrage til at gøre planteplejerobotterne mere kognitive, dvs. udstyre dem med bedre evner til at fortolke og forstå sanseinput fra omverdenen i relation til den opgavekontekst de befinder sig i, herunder også understøtte en mere naturlig og intuitiv interaktion med brugere og andre robotter."