ATEX-direktivet 2014/34/EU - ATEX- Certificering

Steen  Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

ATEX-direktivet 2014/34/EU - ATEX- Certificering


ATEX-direktivet 2014/34/EU (tidl. 94/9/EC) omfatter alt materiel / udstyr, som indeholder tændkilder eller har en sikkerhedsmæssig funktion i forhold til sikkerheden.

Direktiv mærke:
                                         Symbol for Ex-standarderne - en sekskant med bogstaverne Ex

Direktivet er indført som lov i Danmark gennem Arbejdstilsynets Bekendtgørelse gældende "ikke-elektrisk materiel/udstyr" og gennem Sikkerhedsstyrelsens (SIK) bekendtgørelse for "elektrisk materiel / udstyr".

Til direktivet er der knyttet en række harmoniserede standarder til direktivet med detaljerede tekniske krav til materiellet, som skal sikre opfyldelse af direktivets krav.

Direktivet definerer materielgrupper og kategorier, hvor:

  • Materielgruppe I er materiel til anvendelse i miner
  • Materielgruppe II er materiel til anvendelse andre steder end miner.

    Kategorierne fastlægger det beskyttelsesniveau, materiellet skal opfylde.

Materiel for miner:

  • M1 skal være sikret under 2 fejl, dvs. under normal brug ved 2 uafhængige fejl
  • M2 skal være sikret under normal drift og afbrydes, når der er gas til stede.

Læs mere om anvendelses- og mærkningsdirektivet

Materiel for andre steder end miner:

  • Kategori 1 skal sikres under 2 fejl, dvs. under normal brug ved 2 uafhængige fejl
  • Kategori 2 skal sikres under 1 fejl, dvs. under normal brug ved 1 uafhængig fejl
  • Kategori 3 være sikret under normal drift, dvs. ingen tændkilder under normal drift.

Læs mere om ATEX-direktiverne på nedenstående links.