Augmented reality - kan det anvendes i fødevareproduktionen?

Lars Bager Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 57.

En operatør som benytter binokulars under trimmeforsøget på Slagteriskolen i Roskilde

Augmented reality - kan det anvendes i fødevareproduktionen?

I denne video kan du se en operatør benytte smart glasses under trimmeforsøget på Slagteriskolen i Roskilde.

Augmented reality (AR) er visionbaseret formidling af information, som lægges oven på et billede af virkeligheden i brugerens synsfelt. Kombination af information og virkelighed kan bl.a. ske i de såkaldte smart glasses, f.eks. HoloLens fra Microsoft. Det kan også foretages med en almindelig smartphone eller tablet og en gratis app, som hedder Junaio.

Teknikken er beslægtet med virtual reality (VR), hvor en kunstig, computergenereret virkelighed simuleres i brugerens synsfelt.

Begge teknikker har med udgivelsen af Windows10 fået yderligere bevågenhed, da det nye styresystem indeholder værktøjer, som understøtter de nævnte teknologier.

AR-løsninger er demonstreret inden for en lang række anvendelser, fra museer, arkæologiske udgravninger, medicinske hjælpeværktøjer over produktionsindustrier og varehåndtering til direkte underholdningsindustri.

Som en del af resultatkontrakten F1-Produktionsteknologi til fødevarer er AR afprøvet som instruktionsværktøj til styring af trimmeprocesser på brystflæsk. Trimning af brystflæsk er en operation med store krav til hastighed og et solidt kendskab til selv små anatomiske forskelle ved råvaren. Krav, som har stor indflydelse på økonomien i produktionen.

Afprøvningen er tilpasset en fremtidig produktion, hvor slagteriet har endnu bedre kendskab til de råvarer, som benyttes, men som også har en stor udskiftning af personale, specielt i ferieperioderne. Forsøget blev gennemført i tæt samarbejde med Alexandra Instituttet og Slagteriskolen i Roskilde, som lagde lokaler, ekspertise og elever til forsøget.

Resultaterne var kun indikative, men pegede på, at hvis operatøren bruger en form for AR-teknologi, kan der opnås en betydelig bedre råvareudnyttelse. Til gengæld er det umiddelbart ikke muligt at præstere enhedshastigheder på niveau med den eksisterende sidemandsoplæring, uden tilvænning til brug af smart glasses.