Auto-ID center - videncenter for automatiske ID-teknologier - Hvad tilbyder Teknologisk Institut?

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Auto-ID center - videncenter for automatiske ID-teknologier - Hvad tilbyder Teknologisk Institut?

RFID er et værdifuldt forretnings- og teknologiværktøj. Heri ligger gode muligheder for at erstatte eksisterende identifikations teknologier som f.eks. stregkoden. RFID giver mulighed for strategiske fordele, fordi det er muligt at læse og spore enheder mere effektivt, skabe ’real-time’ gennemsigtighed samt automatisere og monitorere forretningsprocesser.

Det er også klart, at teknologien endnu har svagheder, som vanskeliggør den 100 % læsbarhed, som er fremtidens krav. Den dårlige nyhed er, at implementering af RFID kan være et skræmmende projekt, selv i mindre skala, med mange manuelle processer i en overgangsperiode, hvor ikke alle processer, kunder eller produkter er gennemarbejdet. Den gode nyhed er, at fordelene og mulighederne er ualmindeligt omfangsrige (kun fantasien sætter grænserne), især hvis virksomhedernes partnere (leverandører og kunder) involveres. Derfor vil de fleste virksomheder være nødt til selv at afprøve egne produktionsprocesser /produkter/ transportemballager/palle konfigurationer i samspil med forskellige RFID løsninger for at sikre sig, at der vælges de løsninger, som virker.

RFID-testcenter generelt

Funktionsprøvning       RFID-testcenter                    Materialelaboratorium

I lyset heraf har Teknologisk Instituts center, ’Emballage og Transport’ (E&T), siden foråret 2005 tilbudt sine kunder uddannelser, testforløb, analyser og rådgivning i RFID – test- og videncenter med afsæt i den forskning som gennem flere år er foretaget på Michigan State University (MSU) og i strategisk samarbejde med University of Arkansas, Sam M. Walton College of Business.

Vi gennemfører tests og rådgivning omkring faktisk læsbarhed af RFID-mærkede paller på truck, såvel som transportemballager på transportbånd ved kalibrerede hastigheder i overensstemmelse med EPC Global Inc.’s og kundernes krav.