Auto-ID center - videncenter for automatiske ID-teknologier - Tags og frekvenser

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Auto-ID center - videncenter for automatiske ID-teknologier - Tags og frekvenser

Low Frequency (LF) - High Frequency (HF) - Ultra High Frequency (UHF)?

Al fokus er for tiden på anvendelsen af UHF passive systemer i logistikken og forsyningskæder – hvorfor mon dette?

Én årsag er naturligvis, at en række leverandører tilbyder simple (standard) tag til lave priser.  En anden mere afgørende årsag er muligheden for at kunne læse over større afstande.  I logistiksammenhænge, specielt når flere aktører skal operere i forsyningskæder, er læseafstande af vital betydning. Virksomheder har brug for at kunne læse RFID tags på min. 3 meters afstand på lagre og i distributionscentre. I flere forsyningskæder har man behov for at kunne læse hele paller, når der køres gennem en port, derfor kravet om indtil 3 meters læseafstand, og her vil de lavere frekvensområder komme til kort.

RFID opererer på mange forskellige frekvensbånd. De væsentligste er

  • Low Frequency (LF)              -   125-134 kHz
  • High Frequency (HF)             -   13,56 MHz
  • Ultra High Frequency (UHF)  -   400-960MHz
  • Microwave (active tags)         -   2,45 - 5,8GHz

Se oversigten:
Oversigt over de enkelte frekvensområder i RFID og deres typiske anvendelser

Skema til download:  

 

Generelt kan det siges, at jo højere frekvens, jo længere læseafstand kan der opnås. Prisen herfor er til gengæld, at læsbarheden lettere bliver forstyrret af elementer fra miljøet eller produkterne selv. Så for rent interne løsninger i vanskelige miljøer, bør de lave frekvenser derfor overvejes, hvis man kan komme ned på små læseafstande. Men i logistikken bliver man hele tiden mødt af at kunne læse over større afstande.

Globalt har man nu lagt sig fast på UHF-frekvensen 865.6-867.6 MHz i Europa og 902-928 MHz i USA. Indtil for nylig var den tilladte sendestyrke i Europa begrænset til kun 0,5 Watt, mens USA har ca. 2,2 Watt. Dette gav yderligere væsentlige problemer, men den tilladte sendestyrke i Europa er nu hævet til 2 Watt i de fleste lande.