Automatisk malkning rykker udendørs

Automatisk malkning rykker udendørs

Verdens første mobile malkerobot kan fra sin placering på græsmarken malke en besætning på omkring 100 køer, og placeringen ude i det fri gør, at køerne kan være på græs længst muligt medGennem de seneste tre måneder har verdens første mobile malkerobot malket køer ‘i marken’. Robotten kan fra sin placering på græsmarken malke en besætning på omkring 100 køer, og placeringen ude i det fri gør, at køerne kan være på græs længst muligt med øget dyrevelfærd til følge.

Malkerobotten, der hedder RDS Futureline, er bygget ind i en mobil container, hvor mælketanken og alt nødvendigt udstyr er placeret. Køerne går så direkte fra græsmarken og ind i malkeområdet, hvor robotarmen selv finder yveret og gennemfører malkningen.

Robotten er udviklet i samarbejde mellem Aktieselskabet S.A. Christensen & Co., de økologiske landmænd Niels Skou og Anni & Brian Madsen og Det jordbrugsvidenskabelige fakultet på Århus Universitet. Endvidere er projektet støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Yderligere information, billeder og filmklip:
Det jordbrugsvidenskabelige fakultet website