Bæredygtig fødevareproduktion med forbedret konkurrenceevne - Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Lars Kristensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 70.

Bæredygtig fødevareproduktion med forbedret konkurrenceevne - Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Bæredygtighed er en dominerende trend, som fødevareerhvervet er nødt til at indrette sig på for at beholde markedsandele og konkurrencekraft. Hvis dansk fødevareindustri skal bevare og udbygge sin nuværende position skal produktionen ske på et bæredygtigt grundlag. DMRI har derfor indgået en resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation omhandlende bæredygtig fødevareproduktion. Målet med aktivitetsplanen er at skabe nye teknologiske løsninger på fødevareerhvervets udfordringer knyttet til etisk og ressourcemæssig bæredygtighed, samtidig med at konkurrenceevnen styrkes.

Aktiviteterne fokuserer på: 

Ressourcemæssig bæredygtighed

 • Køling og indfrysning
 • Opvarmning
 • Miljørigtig rengøring

Etisk bæredygtighed

 • Optimerede transport-, opstaldnings- og aflivningssystemer
 • Dokumentation af etik og dyrevelfærd

Økonomisk bæredygtighed

 • Maksimal råvareudnyttelse
 • Øget værdi af restprodukter
 • Trackingsystemer

Arbejdet vil tage udgangspunkt i vores mangeårige tætte samarbejde med fødevare- og procesudstyrs-industrien og betydelige erfaring med udvikling af såvel renere og miljøvenlig som effektivitetsfremmende teknologi. Aktiviteterne vil foregå i samarbejde med førende inden- og udenlandske universitetsmiljøer og videncentre.

De teknologiske ydelser vil omfatte:

 • Nye løsninger for håndtering af slagtedyr, der tilgodeser såvel dyrevelfærd som arbejdsmiljø og effektivitet
 • Trackingsystemer, der udover at understøtte dokumentation også er nødvendige for at styre råvarer og produkter på tværs af leveringskæden
 • Forbedret råvareudnyttelse
 • Optimering af ressourcekrævende processer såsom køling, opvarmning og rengøring

Den primære målgruppe for aktiviteterne er fødevarevirksomheder i Danmark, som ønsker at fremtidssikre produktionen i forhold til de store udfordringer, specielt hvad angår ressourcer og etik. Løsningerne vil indeholde ny teknologi og dermed også have stor betydning for den store gruppe af virksomheder, der omfatter såvel maskin- og procesudstyrsindustrien som leverandører af råvarer, hjælpestoffer og services til fødevareindustrien.

Rapporter: