Bedre servicesektor gennem forskning og udvikling inden for blandt andet robotter

Logo for EU's 7. rammeprogram FP7

Bedre servicesektor gennem forskning og udvikling inden for blandt andet robotter

Ifølge Dansk Industri udgør serviceerhvervene i dag 70 pct. af den samlede økonomiske aktivitet i Danmark, og mere end otte ud af ti nye job skabes inden for service. Det skyldes, at kunderne råber på stadig mere service, og at virksomhederne i stigende grad outsourcer støttefunktioner som rengøring for at koncentrere sig om deres kerneforretning.

Serviceindustrien har derfor med støtte fra Programkomiteen for Kreativitet, Innovation og Oplevelsesøkonomi under Videnskabsministeriet oprettet et netværk, der skal hjælpe danske servicevirksomheder til at deltage i europæiske forskningssamarbejder og opnå medfinansiering fra EU.

Initiativet blev kickstartet onsdag d. 5/12 i Industriens Hus med konferencen ”Forskning i service til milliarder” med det formål at skabe netværk mellem virksomheder og forskere for at skabe grobund for fremtidige samarbejder. Bag konferencen stod Dansk ErhvervsforskningsAkademi og ServiceIndustrien – et branchefællesskab under Dansk Industri, og Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi deltog med det klare formål at skabe kontakt til partnere til kommende forsknings- og udviklingsprojekter inden for serviceområdet.

Forskning og udvikling under 7. rammeprogram
Initiativet sigter primært mod finansiering via EU’s 7. rammeprogram. Her ligger ICT-programmet under hovedområdet Cooperation lige til højrebenet i forhold til udvikling inden for serviceområdet på følgende felter:

  • Mobil og trådløs kommunikation
  • Internet
  • Robotteknologi
  • Teknologistøttet læring
  • IKT og sundhed (fx overvågning af patienter og ældre)
  • IKT og mobilitet (fx ”always-on” mobility services)
  • IKT og aldring (fx “ældre længere i eget hjem”)
  • Inclusion (sikre, at alle kan anvende IKT-redskaber m.m.)

Ud over Cooperation’s ICT-program nævnte konferencen også områder som NMP (Nanoteknologi, nye Materialer og Produktionsteknologi), Sundhed, Miljø, Energi og Transport samt SMV-programmet under hovedområdet Capacities som mulige fokusområder.