Big Data er blevet "big business" - Styrk bundlinjen i danske SMV´er med de nye værktøjer

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Big Data er blevet "big business" - Styrk bundlinjen i danske SMV´er med de nye værktøjer

Big data er blevet ”big business” og danske små - og mellemstore produktionsvirksomheder kan med fordel drage nytte af den vækst, Big Data kan give. Under indsatsen, Produktion i Danmark, har Teknologisk Institut set nærmere på det økonomiske potetiale for danske produktionsvirksomheder. 

Øget produktivitet og profit
Ifølge internationale studier er datadrevne virksomheder i gennemsnit mere produktive og mere profitable end virksomheder, der slet ikke anvender Big Data-værktøjerne. De økonomiske gevinster kan i vid udstrækning realiseres i alle led i virksomhedernes værdikæde. Det er fra design af nye og bedre produkter vha. kunde- og brugerdata i produktudviklingsfasen, over supply chain-management i forsyningskæden til forbedret performance og risikostyring i produktionen.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?

Via `Produktion i Danmark´ har Teknologisk Institut gennemgået eksisterende litteratur om Big Data med henblik på at afdække det økonomiske potentiale, der er for små - og mellemstore produktionsvirksomheder i at anvende Big Data. I notatet ”Anvendelsen af Big Data i produktionsvirksomheder”, samler vi hovedbudskaberne, der fremhæver, at:

  • De små og mellemstore produktionsvirksomheder ikke har kapaciteten til at udnytte Big Data i stort omfang.
  • De små og mellemstore produktionsvirksomheder anvender elementer af Big Data-værktøjerne, når det kan skabe værdi på bundlinjen her og nu
  • Virksomhedernes tilbageholdenhed må forventes at aftage i takt med, at modne softwareløsninger kan tilbyde Big Data-løsninger, som er tilpasset de små - og mellemstore virksomheder, hvad angår pris og funktionalitet

Du kan læse det fulde notat her

Kom selv i gang med Big Data
På Teknologisk Institut vil vi gerne hjælpe danske produktionsvirksomheder med at udnytte et uindfriet potentiale for vækst vha. Big Data. Vi kan hjælpe dig med:

  • Rådgivning – Er Big Data overhovedet relevant for din virksomhed
  • Kortlægning af Big Data-værktøjer, der kan skabe værdi for din virksomhed
  •  Hvilke kompetencer har din virksomhed behov for, hvis I vil udnytte jeres enorme datamængder mere intelligent?

Produktion i Danmark
Produktion i Danmark er et samarbejde mellem Teknologisk Institut og FORCE Technology og finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation i perioden 2013 - 2015. Målet med `Produktion i Danmark´har været at styrke dansk produktion på produktivitet og konkurrenceevne ved at udnytte det potentiale for produktivitetsøgning, der ligger i anvendelsen af eksisterende state of the art-teknologi.