BM Silo - IT-værktøjer skal gøre det muligt at tilgå data på tværs af funktioner

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

BM Silo - IT-værktøjer skal gøre det muligt at tilgå data på tværs af funktioner

BM Silo har altid sørget for at udvikle sin brug af data. Dataanvendelse har øget produktionskapaciteten og sikret certificeringer, der har åbnet nye markeder. Derfor er virksomheden kommet stærkt igen efter at være blevet hårdt ramt af den økonomiske krise.

Om virksomheden
BM Silo står over for at fejre deres 50 års jubilæum i juni måned 2015 og har i alle årene været i familiens eje. Dorte Martinsen, som er den nuværende direktør, er svigerdatter til den oprindelige grundlægger.

BM Silo producerer firkantede stålsiloer og er mest kendt for den såkaldte ’modulsilo’, som blev udviklet i 1970’erne af grundlæggeren Bent Martinsen. En af siloens helt store fordele er, at den kan pakkes ned i såkaldte ’kits’, som man kender det fra IKEA’s møbler. Det gør, at der er plads til 40 siloer med tilbehør i en 40 fods container. Fragtpriser på en silo, der skal leveres til den anden side af jorden, kan derfor holdes på et absolut minimum og ligger på kun knap 100 USD.

Ud over produktionen af siloer har man også produktion af transportudstyr til siloer. Det vil sige produkter som snegle, bøjelige snegle og sneglerender. BM Silo sælger sine produkter B2B og typisk gennem grossister med et forhandlernet under sig. De eksporterer omkring 90 pct. af deres varer, og der sælges til hele verden. Siloerne bruges mange forskellige steder, men er oftest at finde i landbrugets procesanlæg, i plastindustrien eller i biobrændsels- og kraftvarmeindustrien.

Udvikling i dataanvendelse
Dataanvendelse har været en del af virksomheden i mere end 20 år. I starten af 90´erne brugte man et af de første lagerstyringssystemer. Sidenhen har BM Silo udbygget med ERP-platforme med ordresystemer, indkøbssystemer osv. Med morderne standsemaskiner fik man indført CAM-programmer, og senere hen da man begyndte at tegne sine produkter på computeren indkøbte man også CAD-programmer. Alt i alt har man gennem tiden fået oparejdet en masse gode IT-systemer, der opsamler en masse brugbar data. Men udfordringen for BM Silo har været - og er stadig - at få koblet al den data sammen og få delt den på tværs af funktionerne i virksomheden.  

I 2006 gik man fra serieproduktion til ordreproduktion med hjælp fra Teknologisk Institut. De fysiske rammer for lagerplads var for små, men man kunne ikke bygge til eller flytte i nye lokaler. Derfor fik BM Silo hjælp til at omlægge produktionen til étstyksproduktion og fordoblede hurtigt sin produktionskapacitet. Denne omlægning stillede store krav til dataindsamling og deling af data. Den nye produktionsmåde fordrer, at produktionen har data fra salgsafdelingen, salgsafdelingen skal bruge data fra tegnerne, produktionen skal også bruge data fra tegnerne osv. Der er enormt mange informationer, der skal deles på en intelligent måde, men samtidig er dele af data kun relevante inden for bestemte grupper. Det var en stor opgave at få opbygget IT-værktøjer, som samler afdelingernes indrapporterede data og gør det muligt at tilgå den relevante tværfaglige del af data på tværs af funktioner og i realtid.

Strategien har været at få afdelinger med snitflader og behov for hinandens data til at sætte sig ned og skitsere, hvordan funktionsdygtige måder at tilgå hinandens data skal se ud. Det har været vigtigt at finde de mest lavpraktiske måder at gøre det på, så det kan fungere i afdelingernes hverdag. Eksempelvis er CAD-tegninger af siloer umiddelbart svært tilgængelige for produktionen. Her har tegnere og produktionsfolk sammen fundet en måde, hvor man kan få formidlet de informationer, produktionen skal bruge, i et lettilgængeligt pdf-format, der kan åbnes på computerne ved produktionsmaskinerne.

Organisatorisk nedsætter man mindre selvstyrende grupper, der kører tværfaglige data- og IT-projekter på baggrund af nogle helt konkrete problemstillinger. BM Silo stiller altså krav til sine medarbejdere om at være med til at identificere de problemstillinger, de støder på i deres arbejdsprocesser. Det kræver en arbejdsstyrke, der tør gå til chefen og italesætte problemer, hvilket er en egenskab, ledelsen i BM Silo prøver at fremme.

Til nogle af opgaverne skal der bruges programmeringskompetencer, som BM Silo ikke selv har. Her har man hentet IT-konsulenter ind for at udvikle løsninger på baggrund af de forslag, de selvstyrende grupper er kommet frem til. BM Silo bruger også kortere projektansættelser af relevante studerende, jobsøgende og andre.

Et eksempel på et sådant samarbejde opstod på baggrund af gentagne pakkefejl på de 1.500.000 bolte og møtrikker, der hvert år skal pakkes og sendes ud af BM Silo. Her udviklede man i samarbejde med leverandøren af vægte, eksterne programmører og en projektansat et mindre IT-program. Programmet viser på baggrund af styklister og med farvede lamper, hvad der skal pakkes, afvejer den rigtige mængde og printer en label ud, der dokumenterer, at det er pakket rigtigt. En relativt billig low-tech IT-løsning, der betød, at pakkefejl på møtrikker og bolte stort set blev elimineret.

I fremtiden har BM Silo planer for at udvikle en online web-konfigurator, der tillader forhandlere at lave styrkeberegninger og få salgstegninger osv. på siloerne. Det er også planen, at denne konfigurator skal kunne bruges af kunder, der så vil kunne konfigurere siloer til deres specifikke krav og ønsker. BM Silo ønsker også at få gennemført en fuldstændig papirløs produktion, hvor alle relevante informationer og data kan tilgås på skærme. Løse papirer skaber en risiko for fejl i produktionen, og det vil man eliminere.

Gevinster og konsekvenser
Den administrative direktør i BM Silo, Dorte Martinsen, siger uden at blinke, at BM Silo ikke havde overlevet uden at have investeret i dataanvendelse. Overgangen fra serie - til étstyksproduktion, hvor man fordoblede produktionskapaciteten var kun tilgængelig, fordi man investerede i nyt datasetup. 

”Uden at have udviklet på brugen af data, så ville alting have været ligegyldigt. Så var vi døde – det kan ikke lade sig gøre at overleve”. Dorte Martinsen, adm. direktør, BM Silo.

En anden væsentlig konkurrenceparameter for BM Silo er de certificeringer, man har fået i nyere tid. Jordskælvs-, sprængnings- og CE-certificeringer har alle åbnet nye store eksportmarkeder for virksomheden. Disse certificeringer stiller store krav til de data, man har på sine produkter og produktion, og er kun blevet tildelt BM Silo, fordi de er på forkant med dataanvendelsen. Konsekvenserne af hele tiden at udvikle sin dataanvendelse er, at det er dyrt. IT er en stor udgiftspost, der aldrig synes at falde. Men revisorerne har aldrig dvælet ved IT-udgifterne, for de er enige i, at det er den rigtige vej at gå.

Man har også kunnet dokumentere de konkrete effekter, dataanvendelsen har haft. Jordskælvscertificeringen kostede en mindre formue at få, fordi der var så strenge krav til de data, man skulle fremvise. Men da de fik den, steg eksporten med 40 pct. på kort tid, fordi helt nye markedsmuligheder åbnede sig. På nuværende tidspunkt er BM Silos eksport oppe på niveauerne fra før krisen, og æren for det tilskrives bl.a. den måde, hvorpå man har kunnet bruge data til at differentiere sine produkter fra konkurrenternes på markedet.

Barrierer og udfordringer
En af de store udfordringer for BM Silo har været at få råd til at ansætte folk med de rigtige kompetencer. Når midlerne ikke har været til at fastansætte medarbejdere med de specifikke kompetencer, har man udnyttet de muligheder, der er for at søge puljemidler. Det har givet muligheder for projektansættelser i kortere eller længere perioder. derudover har Dorte Martinsen oplevet, at samarbejdet med jobcentrene har fungeret rigtig godt. Ved at opbygge et godt forhold til jobcentrene i de omkringliggende kommuner har man fået relevante jobrotationsvikarer, projektansatte osv.   

Gode råd og erfaringer
Dorte Martinsen mener, man skal huske, at ingen medarbejdere synes, det er sjovt at lave fejl. Få indarbejdet en kultur, hvor alle er med til at udvikle og nytænke processer, hvor data kan gøre ting mere enkle, og fejl kan elimineres. Det betyder også, at medarbejderne skal have lov til at brokke sig, så længe det er konstruktiv fremadrettet brok. Det sikrer også et større ejerskab for forandringsprocesser, hvilket gør implementering meget nemmere. 

”Jeg siger til folk, at de skal lære at brokke sig. Bare det er konstruktiv brok. Alt, hvad der ikke fungerer optimalt, som driller, giver fejl eller giver en kommunikationsbrist, skal der gøres noget ved. Det er vejen frem til at have en produktion, der bare kører”. Dorte Martinsen, adm. direktør, BM Silo.

Lyt samtidig til medarbejderne. Hvis medarbejderne er bekymrede for forestående forandringer, og der ikke lyttes til dem, kan det fuldstændig kvæle forandringen. Lav risikoafdækninger af virksomheden. Man skal være indforstået med, at der altid er den risiko, at man må skrotte et projekt, der ikke fungerer. BM Silo har oplevet at skrotte store og dyre projekter, fordi det i sidste ende ikke var den rigtige vej at gå. I sådanne tilfælde er man nødt til at sluge sin stolthed. 

BM Silo er blandt Teknologisk Instituts 10 cases om danske virksomheder, der på forskellig vis har anvendt data. Læs de øvrige cases her.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?